Wyjątki od przepisów dotyczących czasu jazdy i odpoczynku

Przy ustalaniu, czy prowadzenie danego pojazdu podlega przepisom dotyczącym czasu jazdy i odpoczynku, najważniejsze pytania to:

Ile waży pojazd? (Całkowita masa)

– Czy jest to (czasami) więcej niż 100 km od adresu firmy?

– Czy pojazd jest specjalnie zbudowany do jakiegoś celu?
(i czy może przewozić towary na koszt zagraniczny)?

Kiedy podlegasz zasadom dotyczącym czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku?

Jeden z nich podlega następującym trzem kryteriom:

 1. Gdy dopuszczalna maksymalna masa pojazdu (w tym przyczepy lub naczepy) jest większa niż 3500 kg. (TOWARY)
 2. Gdy pojazd jest zaprojektowany tak, aby pomieścić więcej niż 9 osób, w tym kierowcę. (TRANSPORT PASAŻERSKI).
 3. Podczas jazdy w odległości większej niż 100 km od adresu firmy.

Kiedy NIE podlegasz zasadom dotyczącym czasu jazdy i odpoczynku?
 • Jeżeli pojazd waży mniej niż 3500 kg:
  Dotyczy to tylko sytuacji, gdy pojazd może pomieścić więcej niż 9 osób (pkt 2 powyżej).
  W przeciwnym razie nie obowiązują Cię zasady dotyczące czasu jazdy i odpoczynku. (Nawet jeśli jedziesz dalej niż 100 km od miejsca prowadzenia działalności).
 • Jeśli pojazd waży od 3500 do 7500 kg:
  Jeśli przebywasz w promieniu 100 km od adresu firmy, nie podlegasz zasadom jazdy i odpoczynku , jeśli:
 • Dotyczy to transportu materiałów, sprzętu lub maszyn, które kierowca będzie wykorzystywał w swojej pracy lub w miejscu przeznaczenia.
  Wymaga to, aby to KIEROWCA używał sprzętu i aby prowadzenie pojazdu/transport nie były jego głównym zadaniem.
 • Maksymalna dopuszczalna prędkość pojazdu nie przekracza 40 km/h.
 • W przypadku pojazdów na służbie , takich jak:
  - Obrona, policja, straż pożarna, służby ratownicze, akcje ratunkowe, pojazdy medyczne i pomoc drogowa.
 • W przypadku pojazdów testowanych w związku z:
  - Rozwój, naprawa, konserwacja i nowe pojazdy niebędące w eksploatacji.
 • W przypadku niekomercyjnego transportu towarów
  (tzn. nie na koszt osób trzecich).
 • W przypadku pojazdów o statusie samochodu zabytkowego.
 • Dla usług regularnych (z pasażerami), gdzie trasa nie przekracza 50 km
 • Jeśli pojazdem jeździ się wyłącznie w celach prywatnych i jeśli jest on zarejestrowany do użytku prywatnego.
 • Jeśli pojazd waży więcej niż 7500 kg.

Przy tej wadze praktycznie wszystkie pojazdy podlegają przepisom dotyczącym czasu jazdy i odpoczynku, z wyjątkiem jednego warunku:

 • Pojazdy specjalne przystosowane na stałe do celów innych niż przewóz towarów lub osób.
  Pojazd specjalny nie może być przystosowany do przewożenia towarów podczas jazdy, np. specjalnie zbudowany warsztat, pralnia przenośna itp.
Co zrobić, jeśli prowadzisz zarówno zwykłą jazdę, jak i jazdę OUT?

Jeśli prowadzisz pojazd w ruchu mieszanym, w którym występuje zarówno ruch podlegający przepisom jazdy i odpoczynku, jak i ruch niepodlegający tym przepisom, musisz ustawić tachograf na OUT, gdy prowadzisz pojazd w ruchu wyłączonym, i ustawić tachograf z powrotem na normalny ruch, gdy prowadzisz pojazd w ruchu podlegającym przepisom.

Zobacz, jak obsługiwać tachograf podczas jazdy tutaj:
Stoneridge •
VDO

Posiadanie karty kierowcy w tachografie podczas jazdy OUT nie jest konieczne, ale zalecamy to z kilku powodów:

- Jeśli nie masz karty kierowcy w tachografie, nie będziesz mógł sprawdzić, którzy kierowcy prowadzili pojazd.
Duński Zarząd Dróg w wezwaniu do kontroli może zażądać dokumentacji potwierdzającej istnienie takiej jazdy, a także nazwisko kierowcy, który prowadził pojazd.

- Jeśli podczas niektórych przejazdów nie obowiązują Cię przepisy, ponieważ przebywasz w promieniu 100 km, nadal musisz używać tachografu, ale ustawić go na OUT.
Jeśli następnie rozpoczynasz podróż, o której wiesz, że przekroczy 100 km, musisz rozpocząć normalną podróż od początku, a nie po osiągnięciu 100 km.

BIULETYN INFORMACYJNY

W Tachografservice ważne jest dla nas, aby nasi klienci byli na bieżąco informowani o nowych produktach, przepisach i ogólnych wiadomościach z branży.

 

Jednocześnie chcielibyśmy zaoferować naszym klientom, aby jako pierwsi otrzymywali oferty, promocje, wskazówki przydatne w życiu codziennym, a także inne istotne wiadomości.