Køre- & hviletids regler

Køre- & hviletids regler gælder for lastbiler og busser

Man er underlagt køre- og hviletid og bør have en tachograf/fartskriver installeret når:

 • Den tilladte totalvægt på køretøjet (inkl. påhængsvogn/trailer/sættevogn) overstiger 3500 kg. (GODS)
 • Når køretøjet er konstrueret til at kunne rumme mere end 9 personer inklusive føreren. (PERSONBEFORDRING)

Derfor er alle busser og lastbiler som udgangspunkt underlagt køre- & hviletids reglerne.

Forstå køre- & hviletids reglerne

Hvad er reglerne indenfor køre- & hviletid?
Herunder har vi samlet et overblik over de mest gængse regler på området.

Pausereglen:

 • Der må højst køres 4,5 time uden pause.
 • Der skal afholdes minimum 45 minutters pause.
 • Pausen kan opdeles i to perioder, hvor den første pause skal vare i mindst 15 min., mens sidste del skal vare i mindst 30 minutter.

Først når der sammenlagt er afholdt minimum 45 minutters pause, kan man påbegynde ny kørselsperiode.

Den daglige køretid:

 • Den daglige køretid må max. være på 9 timer om dagen, dvs. 2 køreperioder á 4,5 time.

Undtagelse:

 • 2 dage om ugen må der køres én time mere, max. 10 timer.
 • En uge er fastlagt i tidsrummet mandag kl. 00.00 – søndag kl. 24.00.

Køreperioder:

 • Efter max. 6 x 24 timer, skal der afholdes et ugentligt hvil.

OBS: En 24 timers periode starter ved første kørsel efter et dagligt eller ugentligt hvil. Den samlede køretid pr. uge må højst være 56 timer og samlet højst 90 timer over 2 på hinanden følgende uger.

Det daglige hvil:

 • Hold mindst 11 timers dagligt hvil (Regulært hvil).

Undtagelse: 3 gange imellem to ugehvil, kan man nøjes med 9 timers dagligt hvil (reduceret hvil).

Ved et regulært dagligt hvil, vil din rådighedstid være på 13 timer.

 

Ved et reduceret dagligt hvil (9 timer), vil din rådighedstid vil være 15 timer.

 

Det ugentlige hvil:

 • Et regulært ugentligt hvil er på 45 timers sammenhængende hvil.

Undtagelse: Hver anden uge kan man nedsætte ugehvilet til minimum 24 timer. 
De resterende timers hvil skal kompenseres i forlængelse af et dagligt hvil eller ugehvil, inden for de næste 3 uger.

 

Fravigelser fra de gældende regler om køre hviletid, f.eks. ved forsinkelser, skal noteres på et udskrift fra tachografen.

Færgereglen:

 • Chaufføren må afbryde sit regulære daglige hvil (11 timer) to gange i forbindelse med kørsel til og fra færge eller tog.
 • De to afbrydelser må til sammen max vare 1 time.
 • Den køretid, som indgår i afbrydelserne, tæller ikke med i den daglige køretid på 9 eller 10 timer.
 • Færgesymbolet aktiveres når køretøjet er kørt op på færgen.

To-mands-betjening:

Ved 2 mands betjening gælder følgende regler:

 • Ved to-mands-kørsel har chaufførerne 30 timer i stedet for 24 timer, til at nå arbejde og hvil.
 • Rådighedstiden ved flermandsbetjening er op til 21 timer, hvis man nøjes med at afholde et reduceret hvil på 9 timer.
 • Betingelsen er, at begge chauffører befinder sig i lastbilen fra start til slut.
 • Den første time er det dog tilladt, at der kun sidder én chauffør i køretøjet.

Regler for aflæsning af køre- & hviletids-data:

De danske myndigheder kræver, at køre- & hviletidsdata fra førerkort bliver udlæst:

 • Minimum hver 21. kalenderdag og desuden:
 • Når et førerkort er udløbet inden makulering.
 • Efter sidste køretur, når en chauffør skal stoppe i virksomheden.

De danske myndigheder kræver, at køre- & hviletidsdata fra tachografen bliver udlæst:

 • Minimum hver 60. kalenderdag. og desuden:
 • Ved driftsforstyrrelser eller udskiftning.
 • Når et køretøj afmeldes eller sælges.

De udlæste data om køre- & hviletid skal gemmes i 12 måneder på to uafhængige servere eller harddiske.

Det skal desuden analyseres, da loven foreskriver, at man skal ‘yde egenkontrol’.
Dette kan gøres i et system som TachoManagement.

Virksomhedskontrol køre- og hviletid

KONTAKT OS FOR ET UFORPLIGTENDE TILBUD

FAQ om køre hviletid

NYHEDSBREV

Hos Tachografservice er det vigtigt for os, at vores kunder er opdateret omkring nye produkter, regler og generelle nyheder fra branchen.

 

Samtidig vil vi gerne tilbyde vores kunder at være de første til at modtage tilbud, kampagner, nyttige tips og tricks til hverdagen, samt andre relevante nyheder.