Køre- & hviletidsbøder

Analyse og opbevaring fartskriver

Hvad koster en køre- & hviletids-overtrædelse?

Køre- & hviletidsovertrædelser koster imellem 500 – 4000 kr. pr. overtrædelse (5 – 40 %) til chaufføren og det dobbelte til virksomheden.

Når Politiet tjekker for overtrædelser ved en vejkontrol, ser de på 28 dage. De overtrædelser de finder i perioden, lægges sammen og rundes op til nærmeste beløb deleligt med 500.
Når Færdselsstyrelsen kontrollere for køre- & hviletidsovertrædelser, ser de på en hel måned, dvs. fra den 1. til den sidste dag i en given måned.
Her lægges bøderne også sammen og rundes op til nærmeste beløb deleligt med 500.

Bødestraf ved overtrædelse af køre- & hviletidsreglerne i artikel 6, 8 og 9:

Som udgangspunkt udregnes bøderne for artikel 6, 8 og 9 ud fra følgende kalkulering:

• For chaufføren er bøden på 100 kr. for hver procent, reglerne overskrides.

• For virksomheden fastsættes bøden ud fra det dobbelte
– 200 kr. for hver procent reglerne overskrides.

 

I Danmark har vi en bagatelgrænse på 5 %.
Det vil sige, at overtrædelser imellem 0,1 – 5 %, ikke giver anledning til bøde.

Bøderne starter ved 500 kr. og rundes op til nærmeste beløb deleligt med 500. Det vil sige, at hvis har chaufføren laver en overtrædelse på 8%, vil det give en bøde på 800 kroner og blive rundet op til 1000 kr, hvis der ikke er andre overtrædelser på chaufføren. Hvis der er flere overtrædelser, sker oprundingen først efter, at alle bøder er lagt sammen.

Virksomheden, som har chaufføren ansat, vil modtage en bøde på det dobbelte – 2000 kr.

 

Bødestraf ved overtrædelse af artikel 7 (Pausereglen) ​

Artikel 7 i køre- & hviletidsreglerne omhandler længden af daglig pause, samt opdeling af denne.

En overtrædelse af pausereglen, resulterer i bødestraf ud fra følgende kriterier:
  • For chaufføren er der fastlagt en minimums bøde på 25 kr. pr. overskridelses-procent
  • Ved virksomhed er der fastlagt en bøde på 50 kr. pr. overskridelses-procent.
Bødestraf på overtrædelse af artikel 7 starter ved 125 kr. til chaufføren, hvis sammenlagt med andre bøder – alternativt oprundet til 500 kr.
For virksomheden er mindste bøde 250 kr., hvis sammenlagt med andre bøder – alternativt oprundet til 1000 kr.
Manglende data ved en virksomhedskontrol/indkaldelse fra Færdselsstyrelsen er den højeste bøde man kan modtage. Dette koster nemlig 3000 kr. for chaufføren pr. dag der mangler data fra et førerkort, samt 6000 kr. til virksomheden pr. dag.
For virksomheden er det samme gældende ved manglende data på et køretøj. 6000 kr. pr. dag.

Frakendelse af førerretten

Chauffør af et køretøj frakendes førerretten betinget, hvis artikel 6, 8 eller 9 er overtrådt med mere end 40%.
For overtrædelse (uanset størrelse) af artikel 7, er der ikke frakendelse af førerretten. 

Chauffør af et køretøj frakendes ubetinget førerretten, hvis der er flere forhold, hvor køre- og hviletidsbestemmelserne er overtrådt med mere end 40%, samt forholdene er over mere end én uges varighed.

Hvis der konstateres 6 overtrædelser på mere end 5 % indenfor en periode af 3 år, vil chaufførens førerret blive frakendt betinget.
Overtrædelserne kan være begået i samme uge eller over flere uger.
Har en chauffør fx 12 overtrædelser indenfor en periode af 3 år (2×6 overtrædelser), frakendes førerretten ubetinget.
De 6 overtrædelser, hver for sig, giver en betinget frakendelse af førerretten.

Beregn bødestørrelse

I grafen kan I se hvad bøden vil være, hvis I kører mere end de tilladte 4 timer og 30 minutter inden pause.
I Danmark har vi en bagatel-grænse på 5 %. Det vil sige, at der ikke gives bøde ved kørsel mere end 4 timer og 43 minutter,
da dette giver en overtrædelse på 4,8 %.
Dog skal man være OBS på, at Færdselsstyrelsen og Politiet stadig kan give bøder for mindre overtrædelser, hvis det ligner et mønster (typisk mere end 5 gange på en måned)

Bødeberegner Tachograf 45 timers ugehvil

I grafen herunder kan I se hvor stor en bøde det vil give, at køre mere end de tilladte 9 timer på en dag.
Dette forudsat, at de to dage med 10 timers kørsel ER opbrugt.
Som I kan se, vil en kørsel på 9 timer og 56 minutter, give en overtrædelse på 10,8 % og en bøde på 1500 kr. (ved oprunding).
På grund af 5 %’s bagatelgrænsen i Danmark, vil man kunne køre 9 timer og 26 minutter og få en overtrædelse på 4,8 %, uden at modtage en bøde ved kontrol. Dog kan både Politiet og Færdselsstyrelsen give bøder under bagatelgrænsen ved kontinuerlig handling, såsom mere end 5 overtrædelser lige på eller under bagatelgrænsen.

Bødeberegner Køre- & hviletid

Det er tilladt at køre op til 56 timer om ugen (max 90 timer i alt på to sammenhængende uger). Grafen viser blandt andet, at det vil koste chaufføren en bøde på 1500 kr., hvis der køres 61 timer og 40 minutter på en uge, hvilket er en overtrædelse på 10 %

Bødeberegning Tachograf 56 timer

Et regulært ugentlig hvil er 45 timer. Et reduceret ugehvil er på minimum 24 timer. Forudsat at det reducerede hvil er opbrugt, kan bødestørrelsen for et ikke-afholdt regulært ugehvil, ses herunder. Fx. koster det en bøde på 2000 kr., hvis man kun afholder 38 timer i stedet for 45 timer, hvilket er en overtrædelse på 15 %.

Bødeberegner Tachograf 45 timers hvil

Læs også om bødestørrelser på arbejdstid og tachograf:

KONTAKT OS FOR ET UFORPLIGTENDE TILBUD

NYHEDSBREV

Hos Tachografservice er det vigtigt for os, at vores kunder er opdateret omkring nye produkter, regler og generelle nyheder fra branchen.

 

Samtidig vil vi gerne tilbyde vores kunder at være de første til at modtage tilbud, kampagner, nyttige tips og tricks til hverdagen, samt andre relevante nyheder.