Arbejdstids-bøder

Bødeberegner Arbejdstid forside kunde

Hvad koster en overtrædelse af arbejdstidsreglerne?

Den 21. maj 2022 overtog Politiet og Færdselsstyrelsen kontrollen af arbejdstidsreglerne for chauffører.

Det er derfor også Politiet og Færdselsstyrelsen, som udsteder bøderne nu.
Politiet tjekker kun på pausereglerne ved vejkontrol, mens Færdselsstyrelsen tjekker for alle 4 regler indenfor arbejdstid: Natarbejde, pause og ugentlig arbejdstid (enkeltstående og gennemsnit).

Overtrædelses-kategorier af arbejdstidsreglerne:

Færdselsstyrelsen vil kontrollere chaufførernes arbejdstid, hvis de finder mange eller grove køre- & hviletidsovertrædelser ved en indkaldelse.
Til denne kontrol vil de bede om yderligere bilag, som fx dokumentation på fravær eller anden form for tidsregistrering.

Beregn bødestørrelse

I tabellen kan I se hvad bøden vil være, hvis I overtræder én af arbejdstidsreglerne.
Ved 6-timers reglen er der ingen bagatelgrænse, hvilket vil sige, at ved 14 minutters pause (i stedet for 15) eller 06.01 timers arbejde (i stedet for 06.00 timer) koster det 3000 kr. i bøde til chaufføren, samt 6000 kr. i bøde til virksomheden.
Ved de andre 5 arbejdstidsregler findes en bagatelgrænse, således at man først bliver ramt af sanktioner ved fx 56 timers arbejde på en uge i gennemsnit, i stedet for de tilladte 48 timer, samt ved 11 timers natarbejde, fremfor de tilladte 10 timer. 

Arbejdstidsbøder intervaller

Bødeloft

Som ved køre- & hviletidsreglerne, er der et bødeloft på 30.000 kr. til chaufføren og 60.000 kr. til virksomheden (pr. chauffør).
Politiet tjekker for arbejdstids-overtrædelser 28 dage tilbage (det er tilladt for dem at tjekke 56 dage), mens Færdselsstyrelsen kigger på en specifik måned, fx 1. januar – 31. januar.
De indkalder typisk data, som er et par måneder gammelt, men de har hjemmel til at indhente data op til 12 måneder tilbage.

Bødestørrelse i tabel:

Herunder kan I se hvornår en overtrædelse eventuelt kan ende med et bødeforlæg.
Første graf viser nul-tolerancen på 6 timers reglen. Ved arbejde i 6 timer og 1 minut, kan man risikere en bøde på 3000 kr. + det dobbelte til virksomheden.

6 timers reglen , Arbejdstid for mobile arbejdstagere

Pause ved 6 til 9 timers arbejdsdag:

Grafen herunder viser hvornår man kan risikere en bøde på den daglige pause ved en arbejdsdag på imellem 6 og 9 timer.
Her skal man holde 30 minutter i alt (15 +15 eller 30 samlet). 
Ved en pause på under 20 minutter i alt, vil man risikere en bøde på 1000 kr. til chaufføren og det dobbelte til virksomheden.
Ved en pause på under 10 minutter, vil man kunne risikere en bøde på 3000 kr. til chaufføren og det dobbelte til virksomheden.

Pausereglen ved arbejde imellem 6 og 9 timer. Arbejdstidsregler for mobile arbejdstagere.

Pause ved arbejdsdag på mere end 9 timer

På nedenstående graf kan man se hvornår man kan risikere en bøde på den daglige pause ved en arbejdsdag på over 9 timer.

Her skal man holde 45 minutter i alt (15 +15 + 15 eller 15 + 30 eller 45 samlet). 
Ved en pause på under 30 minutter i alt, vil man risikere en bøde på 1000 kr. til chaufføren og det dobbelte til virksomheden.
Ved en pause på under 20 minutter, vil man kunne risikere en bøde på 3000 kr. til chaufføren og det dobbelte til virksomheden.

Arbejdstid på mere end 9 timer. Arbejdstidsregler for mobile arbejdstagere.

Samlet arbejdstid på enkeltstående uge

Når man kigger på en enkeltstående arbejdsuge, må man arbejde op til max 60 timer.
Arbejde er ‘Kørsel’ + ‘Andet arbejde’, minus ‘Hvil’.
Herunder kan man se hvornår man eventuelt vil kunne blive ramt af et bødeforlæg.
Ved mere end 64 arbejdstimer på en uge, vil man kunne risikere en bøde på 1000 kr. til chaufføren og det dobbelte til virksomheden.
Ved mere end 70 arbejdstimer på en uge, vil man kunne risikere en bøde på 3000 kr. til chaufføren og det dobbelte til virksomheden.

 

Bødegraf arbejdstid 60 timers, arbejdstid for mobile arbejdstagere.

Samlet ugentlig arbejdstid i gennemsnit 

Den gennemsnitlige ugentlig arbejdstid må ikke overstige 48 timer. 
Dette beregnes på en reference-periode på 4 måneder.
(ved kollektiv overenskomst, kan dette hæves til 6 måneder).
Man udregner det ved at sige:
Samlet arbejdstimer i reference-periode divideret med antal uger i reference-perioden (17 uger eller 26 uger)
Her vil resultatet være antal arbejdstimer i gennemsnit på 4 eller 6 måneder.
Grafen viser hvor mange arbejdstimer man kan have i gennemsnit, før man risikerer en bøde.
Ved 56 timers arbejdsuge, kan man risikere en bøde på 1000 kr. til chaufføren og det dobbelte til virksomheden.
Ved 61 timers arbejdsuge, kan man risikere en bøde på 3000  kr. til chaufføren og det dobbelte til virksomheden.

Bødegraf arbejdstid 48 timers. Arbejdstid for mobile arbejdstagere. Chauffører.

Kvarters pause inden max 6 timers arbejde

6 timers pause-reglen er, som nævnt, den vigtigste at huske. Dette fordi at der er nul-tolerance og ingen bagatelgrænse.
Hvis man kun afholder 14 minutters pause, vil man derved kunne risikere en bøde på 3000 kr. til chaufføren og det dobbelte til virksomheden.

Bødegraf arbejdstid 6timersreglen nul pause. 6 timers reglen, Arbejdstid for mobile arbejdstagere.

Se jeres bødeestimat på TachoManagement

Hvis I har abonnement hos Tachografservice, kan I logge ind på TachoManagement og se et bødeestimat på arbejdstids-overtrædelser ud fra jeres køre- & hviletidsdata.
Her kan i også få et overblik over hvilken af de 6 ovenstående arbejdstids-overtrædelser I skal være mest opmærksom på.

KONTAKT OS FOR ET UFORPLIGTENDE TILBUD

NYHEDSBREV

Hos Tachografservice er det vigtigt for os, at vores kunder er opdateret omkring nye produkter, regler og generelle nyheder fra branchen.

 

Samtidig vil vi gerne tilbyde vores kunder at være de første til at modtage tilbud, kampagner, nyttige tips og tricks til hverdagen, samt andre relevante nyheder.