Analyserapporter

Hjælp til analyse-rapporterne

Når data fra førerkort og bilens tachograf bliver aflæst, enten manuelt eller automatisk, modtager I en e-mail med analyserapporter vedhæftet som pdf-filer.
Heri får I et visuelt overblik over hvordan chauffører og biler har kørt i perioden.

 

I tilfælde af, at en chauffør har overtrådt køre- og hviletidsreglerne i perioden, vil I også modtage en overtrædelsesrapport med overtrædelsens art, procent og med mulighed for, at chaufføren kan sætte sin underskrift i forbindelse med egenkontrol.

Når I aflæser et førerkort, vil I modtage følgende:

Når I aflæser et køretøj, vil I modtage følgende:

På TachoManagement vil I kunne se hvad de eventuelle overtrædelser i perioden vil koste i bøde fra Tungvognspolitiet eller Færdselsstyrelsen. 

Rapporter analyse og opbevaring tachograf
Kørsel uden chaufførkort Fartskriver

Rapport: kørsel uden førerkort

Én gang om måneden modtager I en analyserapport over ‘Kørsel uden førerkort i perioden’.
Denne rapport viser hvornår, hvor længe og i hvilket køretøj, der har været kørsel i køretøjet, uden at være indsat et førerkort i tachografen. Det vil sige:

Registreringsnummer på køretøj
Indsættelsestidspunkt (Kørselsstart)

Udtagelsestidspunkt (Kørselsafslutning)

Køretid uden førerkort

Rapporten samler alle virksomhedens køretøjer i én rapport og lister kørslen ud fra hvor længe kørslen har varet.

I vil naturligvis ikke modtage denne rapport, hvis I ingen kørsel uden førerkort har haft.

Med denne rapport har I mulighed for at være proaktive og opdage kørsel uden førerkort, før det er for sent.

OBS: Al kørsel under 2 minutter vil ikke fremkomme på rapporten.

I tilfælde af OUT-kørsel vil det heller ikke fremkomme af rapporten, da dette er lovligt.

Kørselsbog - Chauffør

Hermed følger en forklaring på begreberne i kørselsbøgerne:

 • Køretid:
  Viser den daglige køretid. Ved køretid over 10 timer, markeres feltet rødt.
 • Hviletid:
  Viser den daglige hviletid. Ved hviletid mindre end 9 timer, markeres feltet rødt.
 • Køretid/Pause 4.30 t:
  Hvis pauserne på 45 minutter (eller 15 + 30 minutter) ikke er overholdt, vil de overskredne køre-minutter vises i ‘Køretid 4.30t’, mens antal minutters pause (mindre end 45 minutter) ses i ‘Pause 4.30t’.
  Hvis pauserne er overholdt, vil feltet være blankt/00.00.
 • Gyldig afbrydelse:
  Funktionsknappen på tachografen, som forestiller en firkant med en skråstreg igennem. Denne bruges fx. ved Flermandsbetjening, når førerkortet sidder i Slot2.
 • Andet arbejde:
  Den tid hvor tachografen er indstillet på symbolet ‘krydsede hamre’.
  Med ‘Andet arbejde’ forstås det arbejde man foretager sig udenfor køretøjet.
 • KM kørt:
  Antal samlede kilometer kørt på dagen.
 • Registreringsnummer:
  Køretøjet, som den pågældende chauffør ar kørt i.
 • Out:
  Hvis der har været kørsel, hvor tachografen har stået på OUT (undtaget kørsel), vil antal minutter stå her.

Med et login til TachoManagement kan I se hvad overtrædelserne vil koste i en evt. bøde fra Tungvognspolitiet eller Færdselsstyrelsen. 

 

Login HER

 

Kørselsbog chauffør analyse og opbevaring fartskriver
Kørselsbog Takograf

Kørselsbog - køretøj

  • Indsættelsestidspunkt:
   Dato og tidspunkt for hvornår kørslen startede.
  • Udtagelsestidspunkt:
   Dato og tidspunkt for hvornår kørslen sluttede.
  • Slot:
   Viser om førerkortet sad i slot1 eller slot2 i tachografen.
  • Kortnummer:
   Chaufførens førerkortnummer.
  • Chauffør:
   Chaufførens fulde navn.
  • Kilometer ved start:
   Køretøjets kilometerstand ved kørslens start.
  • Kilometer ved slut:
   Køretøjets kilometerstand ved kørslens afslutning.
  • Kilometer difference:
   Hvor mange kilometer kørslen har været på.
  • Køretid:
   Hvor mange minutter kørslen har varet.
  • OUT:
   Hvor mange minutter af kørslen, som har foregået på OUT (undtaget kørsel). Hvis ingen, er dette felt blankt/-.

Overtrædelsesrapport

Billedet her ved siden af viser farver og symboler i overtrædelsesrapporten.

 • Rød/gul/grøn:
  Hvor mange arbejdstimer/kørselstimer ugen har budt på, vises med grøn, gul eller rød afhængig af om man har haft tilpas eller for mange timers kørsel. 
  (Max 56 timer om ugen og 90 timer på to sammenhængende uger.)
 • Hviletid:
  Ses med grå og en seng.
 • Gyldig afbrydelse:
  Ses med gul og firkant med skråstreg.
 • Andet arbejde:
  Ses med lyserød og to krydsede hamre.
 • Køretid:
  Ses med rød og rat-symbol.
 • Gul klokke:
  Fremkommer på overtrædelsesrapporten ud for den pågældende dag, hvis man har kørt undtaget kørsel (OUT) eller benyttet sig af færgereglen.
 • Rat + rød streg, som går udover to sorte bjælker:
  Fremkommer på overtrædelsesrapporten ud for den pågældende dag, hvis man udvider sin daglige køretid til mellem 9 og 10 timer. (lovligt 2 gange om ugen)
 • Seng + rød streg imellem to sorte bjælker
  Er symbolet på reduceret dagligt hvil, hvor man den pågældende dag har afholdt mindre end 11 timers hvil, dvs. imellem 9 -11 timer. (lovligt 3 gange om ugen)
 • Seng + rød streg imellem tre sorte bjælker
  Er symbolet for reduceret ugentligt hvil, hvor man har afholdt mindre end 45 timers ugehvil, dvs. imellem 24-45 timer (lovligt hver anden uge – dog skal der ‘ryddes’ op)
Analyserapporter automatisk download tachograf
Analyse og opbevaring rapport tachograf

Overtrædelsesrapport - eksempel

 

 •  
Billedet ved siden af viser et eksempel på en overtrædelse.
Her ses to linjer, hvilket betyder, at der er 2 overtrædelser.
Teksten under den grafiske linje med farverne, fortæller hvornår overtrædelsen har fundet sted, hvilken overtrædelse der er tale om, samt hvor mange procent man har overtrådt med.

Fx. Overskridelse af uafbrudt køretid: Forskrift 04.30 Værdi 04.42 Difference 00.12 – Overtrædelse: 4,44 %
I dette tilfælde har chaufføren kørt 12 minutter mere end han måtte (04.42 timer), før han holdte pause.

Henover overtrædelsen, kan man se en grå streg. Den indikerer hvor fra (tid) og til overtrædelsen er foregået. 
De 4 symboler i højre side (rød, pink, gul, grå), viser hvor meget køretid, andet arbejde, gyldig afbrydelse og hvil, man har haft på dagen. Det summes op til 24 timer.

 

KONTAKT OS FOR ET UFORPLIGTENDE TILBUD

NYHEDSBREV

Hos Tachografservice er det vigtigt for os, at vores kunder er opdateret omkring nye produkter, regler og generelle nyheder fra branchen.

 

Samtidig vil vi gerne tilbyde vores kunder at være de første til at modtage tilbud, kampagner, nyttige tips og tricks til hverdagen, samt andre relevante nyheder.