Kary za czas pracy

Dokładny kalkulator Godziny pracy klienta na stronie głównej

Ile kosztuje naruszenie przepisów dotyczących czasu pracy?

W dniu 21 maja 2022 r. policja i Duński Urząd Transportu przejęły kontrolę nad przepisami dotyczącymi czasu pracy kierowców.

W związku z tym mandaty są obecnie wystawiane również przez policję i Duńską Agencję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Policja sprawdza zasady łamania przepisów tylko podczas kontroli drogowych, podczas gdy Duńska Agencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego sprawdza wszystkie 4 zasady w godzinach pracy: Praca w nocy, przerwy i tygodniowy czas pracy (indywidualny i średni).

Kategorie naruszeń przepisów dotyczących czasu pracy:

Duńska Agencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego będzie sprawdzać czas pracy kierowców, jeśli w wezwaniu stwierdzi liczne lub poważne wykroczenia związane z prowadzeniem pojazdu i czasem odpoczynku.
W ramach tej kontroli poprosi o dodatkowe dokumenty, takie jak dokumentacja nieobecności lub inne formy rejestracji czasu pracy.

Obliczanie drobnego rozmiaru

W tabeli można sprawdzić, jaka będzie wysokość grzywny w przypadku naruszenia jednej z zasad dotyczących czasu pracy.
Zasada 6-godzinnego czasu pracy nie ma limitu de minimis, co oznacza, że 14-minutowa przerwa (zamiast 15) lub 06.01 godziny pracy (zamiast 06.00 godziny) będzie kosztować kierowcę 3 000 DKK grzywny, a firmę 6 000 DKK.
W przypadku pozostałych 5 przepisów dotyczących czasu pracy obowiązuje limit de minimis, co oznacza, że kierowca zostanie ukarany tylko w przypadku przepracowania średnio 56 godzin w tygodniu zamiast dozwolonych 48 godzin oraz 11 godzin pracy w nocy zamiast dozwolonych 10 godzin.

Odstępy między karami za czas pracy

Sufit kata

Podobnie jak w przypadku przepisów dotyczących czasu jazdy i odpoczynku, maksymalna grzywna wynosi 30 000 DKK dla kierowcy i 60 000 DKK dla firmy (na kierowcę).
Policja sprawdza wykroczenia związane z czasem pracy 28 dni wstecz (może sprawdzić 56 dni), podczas gdy Duński Urząd Transportu sprawdza konkretny miesiąc, np. od 1 stycznia do 31 stycznia.
Zazwyczaj zbierają dane sprzed kilku miesięcy, ale są upoważnieni do zbierania danych do 12 miesięcy wstecz.

Drobny rozmiar w tabeli:

Poniżej możesz zobaczyć, kiedy naruszenie może skutkować grzywną.
Pierwszy wykres pokazuje zerową tolerancję dla zasady 6 godzin. Jeśli pracujesz przez 6 godzin i 1 minutę, możesz ryzykować grzywnę w wysokości 3000 DKK + dwukrotność tej kwoty dla firmy.

Zasada 6 godzin , Czas pracy pracowników mobilnych

Przerwa w pracy od 6 do 9 godzin dziennie:

Poniższy wykres pokazuje, kiedy można zaryzykować karę dziennej przerwy w przypadku dnia pracy trwającego od 6 do 9 godzin.
W tym przypadku przerwa musi trwać łącznie 30 minut (15 + 15 lub łącznie 30).
Za przerwę krótszą niż 20 minut grozi grzywna w wysokości 1000 DKK dla kierowcy i podwójna grzywna dla firmy.
Za przerwę krótszą niż 10 minut grozi grzywna w wysokości 3000 DKK dla kierowcy i podwójna grzywna dla firmy.

Zasada przerwy w pracy od 6 do 9 godzin. Zasady dotyczące czasu pracy pracowników mobilnych.

Przerwa za dni robocze dłuższe niż 9 godzin

Na poniższym wykresie możesz zobaczyć , kiedy możesz zostać ukarany grzywną za dzienną przerwę w pracy trwającą ponad 9 godzin.

W tym przypadku przerwa musi trwać łącznie 45 minut (15 + 15 + 15 lub 15 + 30 lub 45 łącznie).
Jeśli przerwa potrwa łącznie krócej niż 30 minut, kierowca zostanie ukarany grzywną w wysokości 1 000 DKK, a firma - podwójną grzywną.
Jeśli przerwa potrwa krócej niż 20 minut, kierowca zostanie ukarany grzywną w wysokości 3 000 DKK, a firma - podwójną grzywną.

Czas pracy powyżej 9 godzin. Zasady dotyczące czasu pracy pracowników mobilnych.

Łączna liczba godzin pracy w jednym tygodniu

Patrząc na pojedynczy tydzień pracy, możesz pracować maksymalnie 60 godzin.
Praca to "Prowadzenie pojazdu" + "Inna praca" minus "Odpoczynek".
Poniżej możesz zobaczyć, kiedy możesz zostać ukarany grzywną.
Jeśli przepracujesz więcej niż 64 godziny w tygodniu, ryzykujesz grzywną w wysokości 1 000 DKK dla kierowcy i podwójną grzywną dla firmy.
Jeśli przepracujesz więcej niż 70 godzin w tygodniu, ryzykujesz grzywną w wysokości 3 000 DKK dla kierowcy i podwójną grzywną dla firmy.

 

Finansowane godziny pracy 60 godzin, godziny pracy dla pracowników mobilnych.

Średni łączny tygodniowy czas pracy 

Średni tygodniowy czas pracy nie może przekraczać 48 godzin.
Oblicza się go na podstawie 4-miesięcznego okresu rozliczeniowego.
(na mocy układu zbiorowego pracy okres ten można wydłużyć do 6 miesięcy).
Ob licza się go w następujący sposób:
Całkowita liczba godzin przep racowanych w okresie rozliczeniowym podzielona przez liczbę tygodni w okresie rozlicz eniowym (17 tygodni lub 26 tygodni)
Tutaj wynikiem będzie średnia liczba godzin przepracowanych w ciągu 4 lub 6 miesięcy.
Wykres pokazuje, ile godzin można średnio przepracować, zanim zostanie nałożona grzywna.
W przypadku 56-godzinnego tygodnia pracy istnieje ryzyko nałożenia grzywny w wysokości 1000 DKK na kierowcę i podwójnej grzywny na firmę.
W przypadku 61-godzinnego tygodnia pracy istnieje ryzyko nałożenia grzywny w wysokości 3000 DKK na kierowcę i podwójnej grzywny na firmę.

Kara czasu pracy 48 godzin. Czas pracy pracowników mobilnych. Kierowcy.

Piętnastominutowa przerwa przed maksymalnie 6 godzinami pracy

Zasada 6-godzinnej przerwy jest, jak wspomniano, najważniejsza do zapamiętania. Wynika to z zerowej tolerancji i braku limitu de minimis.
Jeśli zrobisz sobie tylko 14-minutową przerwę, ryzykujesz grzywną w wysokości 3000 DKK dla kierowcy i podwójną grzywną dla firmy.

Dokładny wykres czasu pracy Zasada 6 godzin zero przerwy. Zasada 6 godzin, czas pracy dla pracowników mobilnych.

Zobacz dokładną wycenę na stronie TachoManagement

Jeśli posiadasz subskrypcję usługi Tachograph Service, możesz zalogować się na stronie TachoManagement i zobaczyć szacunkowe kary za wykroczenia związane z czasem pracy w oparciu o dane dotyczące czasu jazdy i odpoczynku.
Tutaj możesz również uzyskać przegląd, na które z 6 powyższych wykroczeń związanych z czasem pracy powinieneś zwrócić największą uwagę.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, ABY UZYSKAĆ NIEWIĄŻĄCĄ OFERTĘ

BIULETYN INFORMACYJNY

W Tachografservice ważne jest dla nas, aby nasi klienci byli na bieżąco informowani o nowych produktach, przepisach i ogólnych wiadomościach z branży.

 

Jednocześnie chcielibyśmy zaoferować naszym klientom, aby jako pierwsi otrzymywali oferty, promocje, wskazówki przydatne w życiu codziennym, a także inne istotne wiadomości.