Bødestraf

Virksomhedskontrol

Data fra alle køretøjer underlagt køre- & hviletidsreglerne, skal opbevares forsvarligt af virksomheden. 

Disse data skal bruges ved en eventuel virksomhedskontrol, hvor Færdselsstyrelsen sender en indkaldelse. Det skal naturligvis også kunne fremvises hvis man bliver stoppet på vejene af tungvognspolitiet.

Når data fra tachografen bliver kontrolleret, har virksomheden ansvar for al data + eventuelle overtrædelser af køre– og hviletidsbestemmelserne.
Det betyder, at virksomheds-ejeren, har ansvaret som arbejdsgiver, uanset hvem der har ført køretøjet.
Virksomheds-ejeren vil altid komme til at hæfte for en eventuel overtrædelse, enten med bøde, påbud eller lign.

Politimand med stopskilt fartskriver
Køre - og hviletid bøde

Bødestraf

Både chauffør og virksomhed kan straffes med bøde, hvis nedenstående artikler overtrædes.

Fælles for dem er dog, at der er fastsat en bagatelgrænse på 5 procent, som gør at der kun bliver rejst tiltale, hvis overskridelsen er på 5 procent eller derover. 

 

Bødestraf ved overtrædelse af artikel 6, 8 og 9

 • Artikel 6: 
  Chaufførens daglige køretid, ugentlige køretid og henover en periode på 14 dage.
 • Artikel 8: 
  Chaufførens daglige og ugentligt hvil/pauser.
 • Artikel 9:
  Færgereglen + rejsetid/arbejdstid udenfor køretøjet.

Ved alle ovennævnte punkter kan det ved overtrædelse, resulterer i bødestraf ud fra følgende kriterier:

 • For chaufføren fastsættes en bøden på 100 kr. for hver procent, en køre- & hviletidsregel overskrides.
 • For virksomheden fastsættes en bøde på 200 kr. for hver procent, en køre- & hviletidsregel overskrides.

Ex. Ved en køre- & hviletids-overtrædelse er på 13 %, vil chaufføren som udgangspunkt få en bøde på 1300 kr., mens virksomheden vil modtage en bøde på 2600 kr.

 

Bødestraf på overtrædelse starter ved 500 kr. til chauførren og 1.000 kr. til virksomhed. 

Bøderne rundes op til nærmeste hele beløb, som er deleligt med 500 kr. 

Skulle der være flere overtrædelser, sker oprundingen først efter alle bøder er lagt sammen.

Fx. ved to chauffør-bøder på 780 kr. og 600 kr.
Tilsammen giver det 1380 kr. og bøden vil derfor lyde på: 1500 kr.

 

Bødestraf ved overtrædelse af artikel 7

 

 • Artikel 7:
  Længden af pause og opdelingen af denne.
En overtrædelse af denne, resulterer bødestraf ud fra følgende kriterier:
 • For chaufføren er der fastlagt en minimums bøde på 25 kr. pr. overskridelses-procent
 • Ved virksomhed er der fastlagt en bøde på 50 kr. pr. overskridelses-procent.
Bødestraf på overtrædelse af artikel 7 starter ved 125 kr. til chaufføren (hvis sammenlagt med andre bøder. Alternativt 500 kr.)
 og ved 250 kr. til virksomheden (hvis sammenlagt med andre bøder. Alternativt 1000 kr.)

Frakendelse af førerretten

Chauffør af et køretøj frakendes førerretten betinget, hvis artikel 6, 8 eller 9 er overtrådt med mere end 40%.
For overtrædelse (uanset størrelse) af artikel 7, er der ikke frakendelse af førerretten. 

Chauffør af et køretøj frakendes ubetinget førerretten, hvis der er flere forhold, hvor køre- og hviletidsbestemmelserne er overtrådt med mere end 40%, samt forholdene er over mere end én uges varighed.

Hvis der konstateres 6 overtrædelser på mere end 5 % indenfor en periode af 3 år, vil chaufførens førerret blive frakendt betinget.
Overtrædelserne kan være begået i samme uge eller over flere uger.
Har en chauffør fx 12 overtrædelser indenfor en periode af 3 år (2×6 overtrædelser), frakendes førerretten ubetinget.
De 6 overtrædelser, hver for sig, giver en betinget frakendelse af førerretten.

Politimænd ved lastbil køre- og hviletid
Analyse og opbevaring fartskriver

Sanktioner

Sanktioner ved overtrædelse af køre- og hviletidsbestemmelserne:
• Ved chauffør er bødestraffen ml. 500- 6.000 kr. for hver overtrædelse af tachografordningen.
• Ved virksomhed er bødestraffen ml. 1.000-12.000 kr. for hver overtrædelse af tachografordningen.


Sanktioner ved manglende indsendelse af oplysninger til virksomhedskontrol:
Er man som virksomhed indkaldt til kontrol, og undlader at indsende diagramark eller digitale data for den indkaldte periode, fastsættes bødestraffen på følgende måde:

• 6.000 kr. til virksomhed pr. manglende diagramark.

• 6.000 kr. til virksomhed pr. manglende dag, hvor der ikke er udleveret data fra den digitale tachograf samt førerkort.

Hvis man fx har 2 biler kan bøden for manglende indsendelse af data løbe op i 360.000 kr.

KONTAKT OS FOR ET UFORPLIGTENDE TILBUD

NYHEDSBREV

Hos Tachografservice er det vigtigt for os, at vores kunder er opdateret omkring nye produkter, regler og generelle nyheder fra branchen.

 

Samtidig vil vi gerne tilbyde vores kunder at være de første til at modtage tilbud, kampagner, nyttige tips og tricks til hverdagen, samt andre relevante nyheder.