Wyjątki od przepisów dotyczących czasu jazdy i odpoczynku

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, ABY UZYSKAĆ NIEWIĄŻĄCĄ OFERTĘ

Wyjątki dotyczące czasu jazdy i odpoczynku

Przy ustalaniu, czy prowadzenie określonego pojazdu podlega zasadom dotyczącym czasu jazdy i odpoczynku, najważniejsze pytania są następujące:

Ile waży pojazd? (Całkowita masa)

 

- Czy przejechana odległość jest większa niż 100 km od adresu firmy?(ewentualnie tylko czasami)

 

– Czy pojazd jest specjalnie zbudowany do jakiegoś celu?
(i czy może przewozić towary na rachunek zagraniczny)?

Ciężarówki czas jazdy i odpoczynek

Jazda, która nie podlega zasadom dotyczącym czasu jazdy i odpoczynku:

Jeśli pojazd waży mniej niż 3500 kg:
- Prowadzenie pojazdu podlega tylko wtedy, gdy pojazd może pomieścić więcej niż 9 osób.
- Prowadzenie pojazdu podlega tylko wtedy, gdy dołączona jest przyczepa, naczepa lub przyczepa.

 

Jeśli pojazd waży od 3500 do 7500 kg:
Jeśli przebywasz w promieniu 100 km od adresu firmy, nie podlegasz zasadom dotyczącym czasu jazdy i odpoczynku, jeśli:

 • Dotyczy to transportu materiałów, sprzętu lub maszyn, które kierowca będzie wykorzystywał w swojej pracy lub w miejscu przeznaczenia.
  Wymaga to, aby to KIEROWCA używał sprzętu i aby prowadzenie pojazdu/transport nie były jego głównym zadaniem.
 
 • Maksymalna dopuszczalna prędkość pojazdu nie przekracza 40 km/h.
 • Są to pojazdy w eksploatacji, takie jak:
  - Obrona, Policja, Straż Pożarna, Ratownictwo, Ratownictwo Medyczne i Pomoc Drogowa.
 • Są to pojazdy, które są testowane w kontekście:
  - Rozwoju, naprawy, konserwacji i nowe pojazdy niebędące w eksploatacji.
 • Dotyczy to niekomercyjnego transportu towarów
  (tj. nie na zagraniczny rachunek)
 • Są to pojazdy, które mają status samochodów zabytkowych.
 • Są to usługi regularne (z osobami) pod warunkiem, że długość trasy nie przekracza 50 km.
 • Pojazdem można jeździć tylko prywatnie i tylko wtedy, gdy jest on zarejestrowany na osobę prywatną.

Jeśli pojazd waży ponad 7500 kg:

Przy masie powyżej 7500 kg praktycznie wszystkie pojazdy podlegają przepisom dotyczącym czasu jazdy i odpoczynku, z wyjątkiem jednego warunku:

 • Pojazdy specjalistyczne, które są trwale przystosowane do celów innych niż transport towarów i osób.
  Pojazd specjalistyczny nie może być w stanie przewozić towarów podczas jazdy.

Na przykład specjalnie zbudowany warsztat, mobilna pralnia itp.

Jazda podlegająca i niepodlegająca przepisom dotyczącym czasu jazdy i odpoczynku:

Jeśli prowadzisz pojazd w trybie mieszanym, w którym zarówno prowadzisz pojazd podlegający przepisom dotyczącym czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku, jak i prowadzisz pojazd niepodlegający tym przepisom, obowiązują następujące zasady:

 

Po rozpoczęciu jazdy, która nie podlega przepisom, należy ustawić tachograf w pozycji OUT.
Po rozpoczęciu jazdy, która podlega przepisom, należy ponownie ustawić tachograf w pozycji normalnej jazdy.

 

Zobacz, jak obsługiwać tachograf podczas jazdy OUT tutaj

Nie jest konieczne posiadanie karty kierowcy w tachografie podczas jazdy OUT (z wyjątkiem prowadzenia pojazdu), ale zalecamy to z kilku powodów:

 • Jeśli w tachografie nie ma karty kierowcy, nie będzie można sprawdzić, którzy kierowcy prowadzili pojazd w danym okresie.
 • Po wezwaniu Duński Zarząd Dróg może poprosić o dokumentację zwolnienia z obowiązku prowadzenia pojazdu, a także o nazwisko kierowcy, który prowadził pojazd.
 • Jeśli w przypadku niektórych podróży nie obowiązują przepisy dotyczące strefy 100 km, należy nadal korzystać z tachografu i pamiętać o ustawieniu go na OUT.
  Jeśli następnie rozpoczniesz podróż, o której wiesz, że przekroczy 100 km, musisz rozpocząć normalną jazdę na początku, a nie dopiero po osiągnięciu 100 km.

UWAGA: Nawet jeśli pojazd był kierowany tylko raz w roku, nadal należy odczytywać tachograf co 60 dni.

BIULETYN INFORMACYJNY

W Tachografservice ważne jest dla nas, aby nasi klienci byli na bieżąco informowani o nowych produktach, przepisach i ogólnych wiadomościach z branży.

 

Jednocześnie chcielibyśmy zaoferować naszym klientom, aby jako pierwsi otrzymywali oferty, promocje, wskazówki przydatne w życiu codziennym, a także inne istotne wiadomości.