Grzywny za tachografy

Karta do tachografu 2

Ile kosztuje wykroczenie związane z tachografem?

Wykroczenia z użyciem tachografu kosztują firmę od 2000 do 6000 DKK za każde wykroczenie.
Kierowca nie może zostać ukarany grzywną za wykroczenia związane z tachografem.

Kiedy policja sprawdza naruszenia przepisów podczas kontroli drogowej, bierze pod uwagę 28 dni.
Kiedy Duński Urząd Transportu sprawdza naruszenia przepisów dotyczących czasu jazdy i odpoczynku (w tym naruszenia tachografu), bierze pod uwagę cały miesiąc, tj. od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca.

Grzywny za naruszenie rozporządzenia w sprawie tachografów

Jazda bez prawa jazdy:

Jeśli władze zauważą, że pojazd był używany bez karty kierowcy w tachografie, początkowo poproszą o wyjaśnienie i dokumentację. Jeśli nie uznają wyjaśnienia za wystarczające, np. że tachograf powinien być ustawiony na OUT lub że karta kierowcy została zgubiona, mogą nałożyć na firmę grzywnę w wysokości 6000 DKK za każdy dzień jazdy bez karty kierowcy. Jeśli firma jest świadoma, który kierowca prowadził pojazd bez karty kierowcy, kierowca może również zostać ukarany grzywną w wysokości 3.000 DKK za dzień jazdy bez karty kierowcy.

 

Nieprawidłowe lub niezalogowane/zablokowane za pomocą karty firmowej w tachografie:

Przy zakupie, wynajmie lub leasingu pojazdu z tachografem pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, jest zalogowanie się do tachografu za pomocą karty firmowej.
Jeśli zapomnisz tego zrobić, możesz zostać ukarany grzywną w wysokości 2000 DKK za każdy pojazd, w którym nie jesteś zalogowany/zablokowany.

 

Pliki pojazdu, których nie można zweryfikować (uszkodzone/puste):

Jeśli plik danych z pojazdu nie może zostać zatwierdzony, Duńska Agencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i policja nie zatwierdzą go. Poproszą o ponowne odczytanie pojazdu, ale jeśli dane w tym okresie są uszkodzone lub jeśli tachograf jest uszkodzony, nie będzie można później pobrać nowych danych z tachografu. Jeśli nie możesz uzyskać danych do kontroli, kosztuje to 6000 DKK za każdy dzień brakujących danych. Jeśli nie jesteś w stanie dostarczyć danych z jednego dnia w miesiącu, w którym Duńska Agencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przeprowadza kontrolę, możesz zostać ukarany grzywną w wysokości 126 000 DKK.
Duńska Agencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zazwyczaj oblicza tę kwotę na podstawie 21 dni tygodnia w miesiącu (21 x 6000 = 126 000).

Może być kilka przyczyn uszkodzenia pliku danych, takich jak wadliwy dzień w pliku danych, naruszenie bezpieczeństwa tachografu, nieautoryzowane dane techniczne i kilka innych przyczyn. Zawsze wysyłamy wiadomość e-mail do naszych klientów, jeśli otrzymamy uszkodzony plik danych. Można go również zobaczyć po zalogowaniu się na stronie TachoManagement.
Pusty plik danych jest najczęściej spowodowany brakiem zalogowania do tachografu za pomocą karty firmowej. Karta firmowa działa jak klucz domowy do danych i dlatego można odczytać tylko dane zawierające aktywności z okresu, w którym użytkownik jest zalogowany za pomocą karty firmowej. Jeśli poprzedni właściciel pojazdu jest nadal zalogowany do tachografu, tachograf można odczytać tylko za pomocą jego karty firmowej. Jeśli do tachografu nie jest zalogowana żadna karta firmowa, odczyt danych może być możliwy, ale nadal istnieje ryzyko nałożenia grzywny w wysokości 2000 DKK za brak zalogowania do tachografu za pomocą karty firmowej.

 

Przekroczona data kalibracji / przeglądu tachografu:

Przy zakupie, wynajmie lub leasingu pojazdu z tachografem, tachograf musi być kalibrowany co dwa lata, co jest również znane jako przegląd tachografu. Jeśli przeoczysz ten obowiązek i nie poddasz tachografu kalibracji, przegląd może kosztować 2000 koron duńskich.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, ABY UZYSKAĆ NIEWIĄŻĄCĄ OFERTĘ

BIULETYN INFORMACYJNY

W Tachografservice ważne jest dla nas, aby nasi klienci byli na bieżąco informowani o nowych produktach, przepisach i ogólnych wiadomościach z branży.

 

Jednocześnie chcielibyśmy zaoferować naszym klientom, aby jako pierwsi otrzymywali oferty, promocje, wskazówki przydatne w życiu codziennym, a także inne istotne wiadomości.