Porady dotyczące bezpieczeństwa

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, ABY UZYSKAĆ NIEWIĄŻĄCĄ OFERTĘ

Co to jest doradca ds. bezpieczeństwa?

Doradca ds. bezpieczeństwa musi doradzać i nadzorować transport towarów niebezpiecznych przez przedsiębiorstwo. Ponadto należy przygotować raport dla kierownictwa, zarówno corocznie, jak i w przypadku wystąpienia incydentów lub wykroczeń podczas transportu towarów niebezpiecznych.

Doradca ds. bezpieczeństwa musi posiadać certyfikat ważny na szlaki transportowe (drogowe, kolejowe lub oba) właściwe dla danego przedsiębiorstwa. Licencja wydawana jest po zdaniu egzaminu i jest ważna w całej UE przez pięć lat. Egzamin jest organizowany wspólnie przez Duńską Agencję Zarządzania Kryzysowego i Duńską Agencję Transportu.

Tachograf dla ciężarówek drogowych

Doradca ds. bezpieczeństwa może zrobić dla firmy następujące rzeczy:

  • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących transportu towarów niebezpiecznych.
  • Doradzać firmie w zakresie transportu towarów niebezpiecznych.
  • Zapewnić, aby pracownicy przedsiębiorstwa, którzy mają obowiązki związane z transportem drogowym towarów niebezpiecznych, przeszli niezbędne szkolenie.
  • Zapewnienie prowadzenia dochodzeń w sprawie wypadków, incydentów i naruszeń związanych z transportem towarów niebezpiecznych.
  • Uzyskanie informacji i przygotowanie raportu dla firmy w przypadku incydentów lub wypadków związanych z firmą.
  • Uzyskanie informacji i przygotowanie raportu dla firmy w przypadku incydentów lub wypadków związanych z firmą.
  • Przygotowanie raportu rocznego dla zarządu. 
Ciężarówka automatyczne pobieranie tachograf

Czy masz pod kontrolą porady dotyczące bezpieczeństwa?

Skorzystaj z pomocy najlepszych ekspertów w kraju, którzy pomogą i doradzą Twojej firmie.

Wszystkie firmy zajmujące się transportem drogowym towarów niebezpiecznych muszą z zasady mieć wyznaczonego i przydzielonego do swojej firmy doradcę ds. bezpieczeństwa. Dotyczy to zarówno samych firm transportowych, jak i innych firm zajmujących się wysyłką, klasyfikacją, pakowaniem, oznaczaniem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych oraz wypełnianiem dokumentów przewozowych.

Doradca ds. bezpieczeństwa może świadczyć pomoc w wymiarze godzinowym lub bezterminowo.

BIULETYN INFORMACYJNY

W Tachografservice ważne jest dla nas, aby nasi klienci byli na bieżąco informowani o nowych produktach, przepisach i ogólnych wiadomościach z branży.

 

Jednocześnie chcielibyśmy zaoferować naszym klientom, aby jako pierwsi otrzymywali oferty, promocje, wskazówki przydatne w życiu codziennym, a także inne istotne wiadomości.