Sikkerhetsrådgivning

KONTAKT OSS FOR ET UFORPLIKTENDE TILBUD

Hva er en sikkerhetsrådgiver?

En sikkerhetsrådgiver skal gi råd og veiledning i forbindelse med bedriftens transport av farlig gods. I tillegg skal det utarbeides en rapport til ledelsen, både årlig og hvis det oppstår hendelser eller lovbrudd i forbindelse med transport av farlig gods.

En sikkerhetsrådgiver må ha et sertifikat som er gyldig for de transportrutene (vei, jernbane eller begge deler) som er relevante for bedriften. Sertifikatet utstedes etter bestått eksamen og er gyldig i hele EU i fem år. Eksamen arrangeres av Beredskabsstyrelsen og Transportstyrelsen i fellesskap.

Fartsskriver for lastebiler

En sikkerhetsrådgiver kan gjøre følgende for organisasjonen din:

  • Overvåke at reglene for transport av farlig gods overholdes.
  • Gi bedriften råd om transport av farlig gods.
  • Sørge for at bedriftens ansatte som har oppgaver knyttet til veitransport av farlig gods, har nødvendig opplæring.
  • Sikre at ulykker, hendelser og lovbrudd i forbindelse med transport av farlig gods blir etterforsket.
  • Samle inn informasjon og utarbeide en rapport til organisasjonen i tilfelle hendelser eller ulykker knyttet til virksomheten.
  • Samle inn informasjon og utarbeide en rapport til organisasjonen i tilfelle hendelser eller ulykker knyttet til virksomheten.
  • Utarbeide en årsrapport til ledelsen.
Nedlasting av automatisk fartsskriver for lastebiler

Har du kontroll på sikkerhetsrådgivningen?

Få hjelp og råd fra noen av landets beste eksperter.

Alle bedrifter som er involvert i transport av farlig gods på vei, skal som hovedregel ha en sikkerhetsrådgiver utpekt og tilknyttet bedriften. Dette gjelder både selve transportselskapene og andre selskaper som arbeider med frakt, klassifisering, emballering, merking, lasting og lossing av farlig gods og utfylling av transportdokumenter.

En sikkerhetsrådgiver kan hjelpe deg på timebasis eller på ubegrenset tid.

NYHETSBREV

For oss i Tachograph Service er det viktig at kundene våre er oppdatert på nye produkter, forskrifter og generelle bransjenyheter.

 

Samtidig ønsker vi at kundene våre skal være de første til å motta tilbud, kampanjer, nyttige tips og triks i hverdagen og andre relevante nyheter.