kraj rozpoczęcia/zakończenia

Nowe zasady dotyczące kraju rozpoczęcia/ zakończenia pracy

Zasady dotyczące czasu jazdy i odpoczynku W ramach nowego pakietu drogowego tachograf będzie w przyszłości używany inaczej podczas przekraczania granicy państwowej. Zasady te wejdą w życie 2 lutego 2022 roku. Przekraczając granicę państwową, kierowcy muszą zatrzymać się w najbliższym miejscu odpoczynku za granicą i wprowadzić nowy kraj początkowy/znak krajowy. Nowy kraj początkowy to kraj, w którym przekroczyłeś granicę i ...

Nowe zasady kraju rozpoczęcia/zakończenia Czytaj więcej »