fbpx

Regler for kjøre- og hviletid

Kjøre- og hviletider gjelder for lastebiler og busser.

Du er underlagt kjøre- og hviletider og bør ha en fartsskriver/fartskriver installert når:

 • Kjøretøyets tillatte totalvekt (inkl. tilhenger/tilhenger/semitrailer) overstiger 3500 kg (GOODS).
 • Når kjøretøyet er konstruert for å frakte mer enn 9 personer inkludert sjåføren. (PERSONTRANSPORT)

Derfor er alle busser og lastebiler generelt underlagt kjøre- og hviletidsbestemmelser.

Forstå reglene for kjøre- og hviletid

Hva er reglene for kjøre- og hviletid? Nedenfor har vi samlet en oversikt over de nyeste reglene på dette området.

Pauseregelen:

 • Maksimal kjøretid er 4,5 timer uten pause.
 • Det må være en pause på minst 45 minutter.
 • Pausen kan deles inn i to perioder, der den første pausen varer minst 15 minutter og den andre minst 30 minutter.

Du kan først starte en ny kjøreperiode når du har tatt en pause på til sammen minst 45 minutter.

Den daglige kjøretiden:

 • Maksimal daglig kjøretid er 9 timer per dag, dvs. 2 kjøreperioder på 4,5 timer hver.

Unntak:

 • 2 dager i uken kan du kjøre maksimalt 10 timer.
 • En uke er definert som mandag 00:00 - søndag 24:00.

Kjøreperioder:

 • Etter maksimalt 6 x 24 timer må det tas en ukentlig hvileperiode.

MERK: En 24-timers periode starter ved første kjøretur etter en dags- eller ukehvile. Den totale kjøretiden per uke må ikke overstige 56 timer og totalt 90 timer i løpet av 2 sammenhengende uker.

Den daglige kjøre- og hviletiden:

 • Ta minst 11 timers daglig hvile (vanlig hvile).

Unntak: 3 ganger mellom to ukentlige hvileperioder kan du ta 9 timer (redusert hvile).


Ved vanlig døgnhvile har du en tilgjengelighetstid på 13 timer.

 

Med redusert daglig hvile (9 timer) blir din tilgjengelighetstid 15 timer.

 

Den ukentlige hvilen:

 • En vanlig ukentlig hvileperiode er 45 timers sammenhengende hvile.

Unntak: Annenhver uke kan ukehvilen reduseres til minimum 24 timer. De resterende hviletimene må kompenseres med daglig eller ukentlig hvile i løpet av de neste 3 ukene.

 

Avvik fra gjeldende regler om kjøre- og hviletid, for eksempel forsinkelser, skal noteres på fartsskriverutskriften.

Fergeregelen:

 • Sjåføren kan avbryte sin regulære døgnhvile (11 timer) to ganger i forbindelse med reise til og fra ferge eller tog.
 • De to avbruddene kan maksimalt vare i 1 time til sammen.
 • Kjøretiden som inngår i avbruddene, teller ikke med i den daglige kjøretiden på 9 eller 10 timer.
 • Fergesymbolet aktiveres når kjøretøyet har kjørt inn på fergen.

To-mannsbetjening:

Ved 2-mannsbetjening gjelder følgende regler for kjøre- og hviletid:

 

 • Med tomannskjøring har sjåførene 30 timer i stedet for 24 timer til å komme seg på jobb og hvile.
 • Tilgjengelighetstiden for flermannsbetjening er opptil 21 timer hvis du bare tar en redusert hviletid på 9 timer.
 • Forutsetningen er at begge sjåførene er i bilen fra start til mål.
 • Den første timen er det imidlertid kun tillatt med én sjåfør i kjøretøyet.

Regler for avlesning av kjøre- og hviletidsdata

Danske myndigheter krever at kjøre- og hviletidsdata fra sjåførkortene skal leses ut:

 • Minimum hver 21. kalenderdag og utover:
  • Når et førerkort er i ferd med å utløpe, eller en siste gang når det er utløpt.
  • Etter den siste reisen, når en sjåfør må stoppe hos selskapet.

Data fra kjøretøyets fartsskriver må leses ut:

 • Minimum hver 60. kalenderdag. og i tillegg
 • I tilfelle funksjonsfeil eller utskifting.
 • Når et kjøretøy avregistreres eller selges.

De avleste kjøre- og hviletidsdataene må lagres i 12 måneder på to uavhengige servere eller harddisker.

Bedriftens kontroll av kjøre- og hviletid

KONTAKT OSS FOR ET UFORPLIKTENDE TILBUD

Vanlige spørsmål om kjøre- og hviletid

NYHETSBREV

For oss i Tachograph Service er det viktig at kundene våre er oppdatert på nye produkter, forskrifter og generelle bransjenyheter.

 

Samtidig ønsker vi at kundene våre skal være de første til å motta tilbud, kampanjer, nyttige tips og triks i hverdagen og andre relevante nyheter.