Unntak fra kjøre- og hviletidsreglene

KONTAKT OSS FOR ET UFORPLIKTENDE TILBUD

Fritak for kjøre- og hviletid

Når du skal avgjøre om kjøring av et bestemt kjøretøy er underlagt kjøre- og hviletidsbestemmelsene, er de viktigste spørsmålene som følger:

- Hvor mye veier kjøretøyet? (Kjøretøyets totale bruttovekt)

 

- Kjører du mer enn 100 kilometer fra bedriftens adresse? (evt. bare av og til)

 

- Er kjøretøyet spesialbygget for et bestemt formål?
(og kan det transportere varer mot vederlag)?

Kjøre- og hviletid for lastebiler

Kjøring som ikke er underlagt kjøre- og hviletidsreglene:

Hvis kjøretøyet veier mindre enn 3500 kg:
- Det er kun tillat å kjøre hvis kjøretøyet har plass til mer enn 9 personer.
- Det er kun tillatt å kjøre hvis det er tilkoblet en tilhenger, semitrailer eller tilhenger

 

Hvis kjøretøyet veier mellom 3500 - 7500 kg:
Hvis du oppholder deg innenfor en radius på 100 km fra bedriftens adresse, er du ikke underlagt kjøre- og hviletidsreglene hvis:

 • Det dreier seg om transport av materialer, utstyr eller maskiner som sjåføren trenger i sitt yrke/på bestemmelsesstedet.
  Det kreves at det er FØREREN som trenger utstyret og at han ikke har kjøring/transport som sin primære oppgave.
 
 • Maksimal tillatt hastighet for kjøretøyet er ikke over 40 km/t.
 • Dette er kjøretøyer i tjeneste, for eksempel:
  - Forsvar, politi, brannvesen, nødetater, redningsaksjoner, sanitetskjøretøyer og veihjelp.
 • Dette er kjøretøy som prøvekjøres i forbindelse med:
  - Utvikling, reparasjon, vedlikehold og nye kjøretøy som ennå ikke er i bruk.
 • Dette gjelder for ikke-kommersiell transport av varer
  (dvs. ikke mot vederlag).
 • Dette er kjøretøy som har veteranstatus.
 • Dette er en rute (med passasjerer) hvis rutelengden ikke overstiger 50 kilometer.
 • Man kjører kun privat i kjøretøyet og hvis kjøretøyet er privatregistrert.

Hvis kjøretøyet veier over 7500 kg:

Med en vekt på over 7500 kg er så godt som alle kjøretøy underlagt kjøre- og hviletidsbestemmelsene, med ett unntak:

 • Spesialkjøretøy som er permanent tilpasset for andre formål enn gods- og persontransport.
  Et spesialkjøretøy må ikke kunne transportere gods under kjøring.

F.eks. spesialbygd verksted, mobilt vaskeri osv.

Kjøring som både er underlagt og unntatt fra kjøre- og hviletidsreglene:

Hvis man har blandet kjøring i kjøretøyet sitt, der man både har kjøring som er underlagt kjøre- og hviletidsreglene og kjøring som ikke er underlagt reglene, gjelder følgende:

 

Du må stille fartsskriveren på OUT når du starter kjøring som er unntatt fra reglene.
Når du starter kjøring som er underlagt reglene, må fartsskriveren stilles tilbake til normal kjøring.

 

Se hvordan du bruker fartsskriveren når du kjører UT her.

Det er ikke nødvendig å ha førerkortet ditt i fartsskriveren når du kjører UT (unntatt ved kjøring), men vi anbefaler det av flere grunner:

 • Hvis du ikke har et førerkort i fartsskriveren, vil du ikke kunne se hvilke sjåfører som har kjørt kjøretøyet i perioden.
 • Ved innkalling kan Færdselsstyrelsen be om både dokumentasjon for dispensasjonskjøring og navnet på sjåføren som har utført kjøringen.
 • Hvis du på noen turer ikke er underlagt reglene på grunn av 100 km-sonen, må du likevel bruke og betjene fartsskriveren og huske å stille den på OUT.
  Hvis du deretter starter en tur som du vet vil overstige 100 km, må du starte normal kjøring ved starten og ikke først når 100 km er nådd.

MERK: Selv om kjøretøyet bare har kjørt én gang i året, må du likevel lese av fartsskriveren hver 60. dag.

NYHETSBREV

For oss i Tachograph Service er det viktig at kundene våre er oppdatert på nye produkter, forskrifter og generelle bransjenyheter.

 

Samtidig ønsker vi at kundene våre skal være de første til å motta tilbud, kampanjer, nyttige tips og triks i hverdagen og andre relevante nyheter.