Analyserapporter

Hjelp med analyserapportene

Når data fra førerkortet og kjøretøyets fartsskriver er lest av, enten manuelt eller automatisk, vil du motta en e-post med analyserapporter vedlagt som PDF-filer.
Dette gir deg en visuell oversikt over hvordan sjåførene og kjøretøyene har kjørt i perioden.

 

Hvis en sjåfør har brutt kjøre- og hviletidsreglene i løpet av perioden, vil du også motta en overtredelsesrapport med angivelse av overtredelsens art, prosentandel og med mulighet for sjåføren til å signere for egenkontroll.

Når du skanner et førerkort, får du opp følgende:

Når du låser opp et kjøretøy, vil du motta følgende:

På TachoManagement kan du se hva eventuelle overtredelser i perioden vil koste i bøter fra det danske tungbilpolitiet eller Færdselsstyrelsen. 

Rapporter analyse og lagring av fartsskriver
Kjøring uten førerkort Fartsskriver

Rapport: kjøring uten førerkort

En gang i måneden mottar du en analyserapport om "kjøring uten førerkort i perioden".
Denne rapporten viser når, hvor lenge og i hvilket kjøretøy kjøretøyet har blitt kjørt uten at førerkortet er satt inn i fartsskriveren. Dette betyr

Kjøretøyets registreringsnummer
Tidspunkt for innsetting (reisens start)

Uttakstid (slutten av reisen)

Kjøretid uten førerkort

Rapporten samler alle selskapets kjøretøy i én rapport og lister opp reisene basert på hvor lenge det er kjørt.

Du får selvfølgelig ikke denne rapporten hvis du ikke har kjørt uten førerkort.

Med denne rapporten kan du være proaktiv og oppdage kjøring uten førerkort før det er for sent.

MERK: Alle reiser under 2 minutter vises ikke på rapporten.

Ved OUT-kjøring vil det heller ikke fremgå av rapporten, da dette er lovlig.

Kjørebok - sjåfør

Her er en forklaring på begrepene som brukes i kjøreloggene:

 • Kjøretid:
  Viser den daglige kjøretiden. Hvis kjøretiden overstiger 10 timer, markeres feltet med rødt.
 • Hviletid:
  Viser den daglige hviletiden. Hvis hviletiden er mindre enn 9 timer, markeres feltet med rødt.
 • Kjøretid/pause 4.30t:
  Hvis pausene på 45 minutter (eller 15 + 30 minutter) ikke respekteres, vil de overskredne kjøreminuttene vises i "Kjøretid 4.30h", mens antall minutter pause (mindre enn 45 minutter) vises i "Pause 4.30h".
  Hvis pausene respekteres, vil feltet være blankt/00.00.
 • Gyldig kansellering:
  Funksjonsknappen på fartsskriveren, som representerer en firkant med en skråstrek gjennom. Denne brukes f.eks. ved flermannsbetjening når førerkortet sitter i Slot2.
 • Annet arbeid:
  Tidspunktet når fartsskriveren er innstilt på symbolet "kryssede hammere".
  Med "annet arbeid" menes arbeid som utføres utenfor kjøretøyet.
 • KM kjørt:
  Totalt antall kilometer kjørt på dagen.
 • Registreringsnummer:
  Kjøretøyet som kjøres av den aktuelle sjåføren.
 • Out:
  Hvis det har vært kjøring der fartsskriveren har vært satt til OUT (unntatt kjøring), vises antall minutter her.

Med innlogging på TachoManagement kan du se hva overtredelsene vil koste i eventuelle bøter fra lastebilpolitiet eller Færdselsstyrelsen. 

 

Logg inn HER

 

Analyse av kjørebok og lagring av fartsskriver
Fartsskriver med kjørebok

Kjørebok - kjøretøy

  • Tidspunkt for innsetting:
   Dato og klokkeslett for når reisen startet.
  • Tidspunkt for uttak:
   Dato og klokkeslett da kjøringen ble avsluttet.
  • Spor:
   Viser om førerkortet var i spor 1 eller spor 2 i fartsskriveren.
  • Kortnummer:
   Førerens førerkortnummer.
  • Sjåfør:
   Sjåførens fulle navn.
  • Kilometer ved start:
   Kjøretøyets kilometerstandved reisens start.
  • Sluttkilometerstand:
   Kjøretøyets kilometerstand ved reisens slutt.
  • Kilometerforskjell:
   Hvor mange kilometer du har kjørt.
  • Kjøretid:
   Hvor mange minutter reisen har vart.
  • OUT:
   Antall minutter kjøring som har funnet sted på OUT (unntatt kjøring). Hvis ingen, er dette feltet tomt/-.

Rapport om overtredelse

Bildet ved siden av viser fargene og symbolene i overtredelsesrapporten.

 • Rød/gul/grønn:
  Antall arbeids-/kjøretimer for uken vises i grønt, gult eller rødt avhengig av om du har jobbet nok eller for mange timer.
  (Maks 56 timer per uke og 90 timer i to sammenhengende uker).
 • Hviletid:
  Vises med grått og en seng.
 • Gyldig frakobling:
  Vises i gult og firkantet med en skråstrek.
 • Annet arbeid:
  Sett med rosa og to kryssede hammere.
 • Kjøretid:
  Ses med rødt og ratt-symbol.
 • Gul bjelle:
  Vises på forseelsesrapporten for den aktuelle dagen hvis du har kjørt en unntatt tur (OUT) eller brukt fergeregelen.
 • Rotte + rød strek som strekker seg utover to svarte streker:
  Vises på forseelsesrapporten ved siden av den aktuelle dagen hvis du utvider den daglige kjøretiden til mellom 9 og 10 timer. (lovlig 2 ganger i uken)
 • Seng + rød linje mellom to svarte bjelker
  Er symbolet for redusert døgnhvile, der du har hvilet mindre enn 11 timer den aktuelle dagen, dvs. mellom 9-11 timer. (lovlig 3 ganger i uken)
 • Seng + rød linje mellom tre svarte streker
  Er symbolet for redusert ukehvile, der du har tatt ut mindre enn 45 timers ukehvile, dvs. mellom 24-45 timer (lovlig annenhver uke - du må imidlertid "rydde opp").
Nedlasting av analyserapporter for automatisk fartsskriver
Analyse og lagring av fartsskriverrapporter

Overtredelsesrapport - eksempel

 

 •  
Bildet ved siden av viser et eksempel på en overtredelse.
Her kan du se to linjer, noe som betyr at det er to overtredelser.
Teksten under den grafiske linjen med fargene forteller når overtredelsen fant sted, hvilken overtredelse det er, og hvor stor prosentandel overtredelsen har.

For eksempel. Overskridelse av sammenhengende kjøretid: Forskrift 04.30 Verdi 04.42 Differanse 00.12 - Forseelse: 4.44%
I dette tilfellet har sjåføren kjørt 12 minutter mer enn han hadde lov til (04.42 timer) før han tok en pause.

Over forseelsen ser du en grå linje. Den angir fra hvor (tid) til hvor overtredelsen fant sted.
De 4 symbolene på høyre side (rød, rosa, gul, grå) viser hvor mye kjøretid, annet arbeid, gyldige pauser og hvile du har hatt den dagen. Dette summeres opp til 24 timer.

 

KONTAKT OSS FOR ET UFORPLIKTENDE TILBUD

NYHETSBREV

For oss i Tachograph Service er det viktig at kundene våre er oppdatert på nye produkter, forskrifter og generelle bransjenyheter.

 

Samtidig ønsker vi at kundene våre skal være de første til å motta tilbud, kampanjer, nyttige tips og triks i hverdagen og andre relevante nyheter.