Κανόνες οδήγησης και χρόνου ανάπαυσης

Οι κανόνες οδήγησης και χρόνου ανάπαυσης ισχύουν για τα φορτηγά και τα λεωφορεία

Υπόκειστε σε περιόδους οδήγησης και ανάπαυσης και θα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει ταχογράφο/ταχογράφο όταν:

 • Το επιτρεπόμενο συνολικό βάρος του οχήματος (συμπεριλαμβανομένου του ρυμουλκούμενου/παρα ρυμουλκούμενου/ημιρυμουλκούμενου) υπερβαίνει τα 3500 kg (ΑΓΑΘΑ)
 • Όταν το όχημα έχει σχεδιαστεί για τη μεταφορά περισσότερων από 9 ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού. (ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΕΠΙΒΑΤΏΝ)

Ως εκ τούτου, όλα τα λεωφορεία και τα φορτηγά υπόκεινται γενικά σε κανονισμούς οδήγησης και χρόνου ανάπαυσης.

Κατανόηση των κανόνων οδήγησης και χρόνου ανάπαυσης

Ποιοι είναι οι κανόνες σχετικά με την οδήγηση και τις περιόδους ανάπαυσης;
Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μια επισκόπηση των πιο συνηθισμένων κανόνων σε αυτόν τον τομέα.

Ο κανόνας της παύσης:

 • Ο μέγιστος χρόνος οδήγησης είναι 4,5 ώρες χωρίς διάλειμμα.
 • Πρέπει να υπάρχει διάλειμμα τουλάχιστον 45 λεπτών.
 • Το διάλειμμα μπορεί να χωριστεί σε δύο περιόδους, με το πρώτο διάλειμμα να διαρκεί τουλάχιστον 15 λεπτά και το δεύτερο τουλάχιστον 30 λεπτά.

Μπορείτε να ξεκινήσετε μια νέα περίοδο οδήγησης μόνο όταν έχετε κάνει συνολικά τουλάχιστον 45 λεπτά διάλειμμα.

Ο καθημερινός χρόνος οδήγησης:

 • Ο μέγιστος ημερήσιος χρόνος οδήγησης είναι 9 ώρες την ημέρα, δηλαδή 2 περίοδοι οδήγησης των 4,5 ωρών η κάθε μία.

Εξαίρεση:

 • 2 ημέρες την εβδομάδα μπορείτε να οδηγείτε μία ώρα περισσότερο, το πολύ 10 ώρες.
 • Η εβδομάδα ορίζεται ως Δευτέρα 00:00 - Κυριακή 24:00.

Περίοδοι οδήγησης:

 • Μετά από 6 x 24 ώρες το πολύ, πρέπει να ακολουθήσει εβδομαδιαία περίοδος ανάπαυσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περίοδος των 24 ωρών αρχίζει με την πρώτη οδήγηση μετά από ημερήσια ή εβδομαδιαία ανάπαυση. Ο συνολικός χρόνος οδήγησης ανά εβδομάδα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 56 ώρες και συνολικά τις 90 ώρες σε 2 διαδοχικές εβδομάδες.

Η καθημερινή ανάπαυση:

 • Ξεκουραστείτε τουλάχιστον 11 ώρες καθημερινά (κανονική ανάπαυση).

Εξαίρεση: 3 φορές μεταξύ δύο εβδομαδιαίων περιόδων ανάπαυσης, μπορείτε να κάνετε ημερήσια ανάπαυση 9 ωρών (μειωμένη ανάπαυση).

Με κανονική ημερήσια ανάπαυση, ο χρόνος διαθεσιμότητάς σας θα είναι 13 ώρες.

 

Με μειωμένη ημερήσια ανάπαυση (9 ώρες), ο χρόνος διαθεσιμότητάς σας θα είναι 15 ώρες.

 

Η εβδομαδιαία ανάπαυση:

 • Μια κανονική εβδομαδιαία περίοδος ανάπαυσης είναι 45 ώρες συνεχούς ανάπαυσης.

Εξαίρεση: Κάθε δύο εβδομάδες, η εβδομαδιαία ανάπαυση μπορεί να μειωθεί σε τουλάχιστον 24 ώρες.
Οι υπόλοιπες ώρες ανάπαυσης πρέπει να αντισταθμίζονται με ημερήσια ανάπαυση ή εβδομαδιαία ανάπαυση εντός των επόμενων 3 εβδομάδων.

 

Οι αποκλίσεις από τους ισχύοντες κανόνες για τις περιόδους ανάπαυσης οδήγησης, όπως οι καθυστερήσεις, πρέπει να σημειώνονται στην εκτύπωση του ταχογράφου.

Ο κανόνας του πλοίου:

 • Ο μηχανοδηγός μπορεί να διακόψει την κανονική ημερήσια ανάπαυσή του (11 ώρες) δύο φορές για τη μετάβαση από και προς το πλοίο ή το τρένο.
 • Οι δύο διακοπές μπορούν να διαρκέσουν μαζί το πολύ 1 ώρα.
 • Ο χρόνος οδήγησης που περιλαμβάνεται στις διακοπές δεν υπολογίζεται στον ημερήσιο χρόνο οδήγησης των 9 ή 10 ωρών.
 • Το σύμβολο του πλοίου ενεργοποιείται όταν το όχημα έχει επιβιβαστεί στο πλοίο.

Λειτουργία δύο ατόμων:

Για λειτουργία 2 ατόμων, ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

 • Με την οδήγηση δύο ατόμων, οι οδηγοί έχουν 30 ώρες αντί για 24 ώρες για να πάνε στη δουλειά και να ξεκουραστούν.
 • Ο χρόνος διαθεσιμότητας για λειτουργία πολλαπλών ατόμων είναι έως 21 ώρες, εάν κάνετε μόνο μειωμένη ανάπαυση 9 ωρών.
 • Ο όρος είναι ότι και οι δύο οδηγοί βρίσκονται στο φορτηγό από την αρχή μέχρι το τέλος.
 • Ωστόσο, για την πρώτη ώρα, επιτρέπεται μόνο ένας οδηγός στο όχημα.

Κανόνες για την ανάγνωση δεδομένων χρόνου οδήγησης και ανάπαυσης:

Οι αρχές της Δανίας απαιτούν την ανάγνωση των δεδομένων χρόνου οδήγησης και ανάπαυσης από τις κάρτες οδηγών:

 • Ελάχιστο κάθε 21 ημερολογιακές ημέρες και μετά:
 • Όταν η κάρτα οδηγού έχει λήξει πριν από την ακύρωση.
 • Μετά το τελευταίο ταξίδι, όταν ο οδηγός πρέπει να σταματήσει στην εταιρεία.

Οι αρχές της Δανίας απαιτούν να διαβάζονται τα δεδομένα του χρόνου οδήγησης και ανάπαυσης από τον ταχογράφο:

 • Τουλάχιστον κάθε 60 ημερολογιακές ημέρες. και επιπλέον:
 • Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή αντικατάστασης.
 • Όταν ένα όχημα διαγράφεται ή πωλείται.

Τα δεδομένα του χρόνου οδήγησης και ανάπαυσης πρέπει να αποθηκεύονται για 12 μήνες σε δύο ανεξάρτητους διακομιστές ή σκληρούς δίσκους.

Πρέπει επίσης να αναλύεται, καθώς ο νόμος απαιτεί να "αυτοελέγχετε".
Αυτό μπορεί να γίνει σε ένα σύστημα όπως το TachoManagement.

Εταιρικός έλεγχος του χρόνου οδήγησης και ανάπαυσης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΤΕ ΜΑΖΊ ΜΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΉ ΠΡΟΣΦΟΡΆ

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις περιόδους ανάπαυσης οδήγησης

NEWSLETTER

Στην Tachografservice, είναι σημαντικό για εμάς να ενημερώνουμε τους πελάτες μας για τα νέα προϊόντα, τους κανονισμούς και τα γενικά νέα του κλάδου.

 

Ταυτόχρονα, θέλουμε οι πελάτες μας να λαμβάνουν πρώτοι προσφορές, προωθητικές ενέργειες, χρήσιμες συμβουλές και κόλπα για την καθημερινή ζωή και άλλες σχετικές ειδήσεις.