Правила за шофиране и време за почивка

Правилата за шофиране и почивка се прилагат за камиони и автобуси

При шофиране и почивка трябва да имате инсталиран тахограф/тахограф, когато:

 • Допустимото общо тегло на превозното средство (вкл. ремаркето/ремаркето/полуремаркето) надхвърля 3500 kg (ТОВАРИ)
 • Когато превозното средство е предназначено за превоз на повече от 9 лица, включително водача. (ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ)

Поради това всички автобуси и камиони по принцип подлежат на правила за времето за шофиране и почивка.

Разберете правилата за шофиране и почивка

Какви са правилата за шофиране и почивка?
По-долу сме изготвили преглед на най-често срещаните правила в тази област.

Правилото за паузата:

 • Максимум 4,5 часа движение без прекъсване.
 • Трябва да има минимум 45-минутна почивка.
 • Прекъсването може да бъде разделено на два периода, като първата почивка е с продължителност най-малко 15 минути, а втората - най-малко 30 минути.

Можете да започнете нов период на шофиране едва след като сте направили общо поне 45 минути почивка.

Дневното време за шофиране:

 • Максималното дневно време на управление е 9 часа на ден, т.е. 2 периода на управление от по 4,5 часа.

Изключение:

 • 2 дни в седмицата можете да шофирате с един час повече, максимум 10 часа.
 • Седмицата се определя като понеделник 00:00 - неделя 24:00.

Периоди на шофиране:

 • След максимум 6 x 24 часа трябва да се ползва седмична почивка.

ЗАБЕЛЕЖКА: 24-часовият период започва от първото шофиране след дневна или седмична почивка. Общото време на управление на превозното средство на седмица не трябва да надвишава 56 часа и общо 90 часа за 2 последователни седмици.

Ежедневната почивка:

 • Почивайте поне 11 часа дневно (редовна почивка).

Изключение: 3 пъти между два седмични периода на почивка можете да ползвате 9 часа дневна почивка (намалена почивка).

При редовна дневна почивка времето на разположение ще бъде 13 часа.

 

При намалена дневна почивка (9 часа) времето на разположение ще бъде 15 часа.

 

Седмичната почивка:

 • Редовната седмична почивка е 45 часа непрекъсната почивка.

Изключение: На всеки две седмици седмичната почивка може да бъде намалена до минимум 24 часа.
Останалите часове почивка трябва да бъдат компенсирани с дневна или седмична почивка в рамките на следващите 3 седмици.

 

Отклоненията от приложимите правила за периодите на почивка на водача, като например закъсненията, трябва да бъдат отбелязани в разпечатката от тахографа.

Правилото за ферибота:

 • Шофьорите могат да прекъснат редовната си дневна почивка (11 часа) два пъти, когато пътуват до и от ферибот или влак.
 • Двете прекъсвания заедно не трябва да надвишават 1 час.
 • Времето за шофиране, включено в прекъсванията, не се брои за дневното време за шофиране от 9 или 10 часа.
 • Символът на ферибота се активира, когато превозното средство се качи на ферибота.

Работа с двама души:

При работа с 2 човека се прилагат следните правила:

 • При шофиране с двама души водачите разполагат с 30 вместо с 24 часа, за да наваксат с работата и да си починат.
 • Времето на разположение за многофункционална работа е до 21 часа, ако се ползва намален период за почивка от 9 часа.
 • Условието е и двамата водачи да са в камиона от началото до края.
 • Въпреки това през първия час в превозното средство може да пътува само един водач.

Правила за отчитане на данните за времето за управление и почивка:

Датските власти изискват данните за времето на шофиране и почивка да се разчитат от картите на водачите:

 • Най-малко на всеки 21 календарни дни и също:
 • Когато срокът на валидност на картата на водача е изтекъл преди анулирането.
 • След последното шофиране, когато водачът трябва да спре във фирмата.

Датските власти изискват данните за времето на шофиране и почивка от тахографа да се отчитат:

 • Най-малко на всеки 60 календарни дни. и също:
 • В случай на неизправности или подмяна.
 • Когато превозното средство е дерегистрирано или продадено.

Отчетените данни за времето на шофиране и почивка трябва да се съхраняват в продължение на 12 месеца на два независими сървъра или твърди диска.

Тя също трябва да бъде анализирана, тъй като законът изисква от вас да се "самоконтролирате".
Това може да се направи в система като TachoManagement.

Контрол на дружеството времето на управление и почивка 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА НЕОБВЪРЗВАЩА ОФЕРТА

Често задавани въпроси относно периодите на почивка при шофиране

БЮЛЕТИН

При нас в Tachografservice е важно нашите клиенти да бъдат информирани за нови продукти, регулации и генерални новини от индустрията.

 

В същото време бихме искали да предложим на нашите клиенти да бъдат първите, които получават оферти, промоции, полезни съвети и трикове за ежедневието, както и други актуални новини.