fbpx

Отлагане на сроковете, дължащи се на Коронавирус

ЕС временно отлага редица срокове в областта на транспорта

 

Изисквания за допустимост:
Валидността на удостоверенията за обучение на водачи, чийто срок на валидност изтича между 1 февруари и 31 август 2020 г., ще бъде удължена със седем месеца от датата на изтичане на валидността, посочена в удостоверението.


В същото време срокът се удължава със седем месеца за водачи, които вече са преминали обучение за придобиване на квалификация, ако трябва да преминат допълнително обучение между 1 февруари и 31 август 2020 г.

Подновяване и подмяна на карти на водача:
Срокът за предоставяне на нови карти за водачи, заявени в периода 1 март 2020 г. – 31 март 2020 г., се удължава от 15 работни дни на 2 месеца.
В периода до получаване на новата карта, водачът може да "шофира на лента". Водачът обаче трябва да може да докаже, че е поискано подновяване на картата на водача или заместващата карта.

 

ЕС временно отлага редица срокове в областта на транспорта

 

Изисквания за допустимост:
Валидността на удостоверенията за обучение на водачи, чийто срок на валидност изтича между 1 февруари и 31 август 2020 г., ще бъде удължена със седем месеца от датата на изтичане на валидността, посочена в удостоверението.


В същото време срокът се удължава със седем месеца за водачи, които вече са преминали обучение за придобиване на квалификация, ако трябва да преминат допълнително обучение между 1 февруари и 31 август 2020 г.

Подновяване и подмяна на карти на водача:
Срокът за предоставяне на нови карти за водачи, заявени в периода 1 март 2020 г. – 31 март 2020 г., се удължава от 15 работни дни на 2 месеца.
В периода до получаване на новата карта, водачът може да "шофира на лента". Водачът обаче трябва да може да докаже, че е поискано подновяване на картата на водача или заместващата карта.

 

БЮЛЕТИН

При нас в Tachografservice е важно нашите клиенти да бъдат информирани за нови продукти, регулации и генерални новини от индустрията.

 

В същото време бихме искали да предложим на нашите клиенти да бъдат първите, които получават оферти, промоции, полезни съвети и трикове за ежедневието, както и други актуални новини.