Πρόστιμα οδήγησης και χρόνου ανάπαυσης

Ανάλυση και αποθήκευση του ταχογράφου σας

Πόσο κοστίζει ένα αδίκημα οδήγησης και χρόνου ανάπαυσης;

Οι παραβάσεις οδήγησης και χρόνου ανάπαυσης κοστίζουν μεταξύ 500 - 4000 DKK ανά παράβαση (5 - 40%) για τον οδηγό και το διπλάσιο για την εταιρεία.

Όταν η αστυνομία ελέγχει για παραβάσεις κατά τη διάρκεια οδικού ελέγχου, εξετάζει 28 ημέρες. Οι παραβάσεις που διαπιστώνουν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αθροίζονται και στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο ποσό που διαιρείται με το 500.
Όταν η δανική αρχή μεταφορών ελέγχει για παραβάσεις κατά την οδήγηση και τον χρόνο ανάπαυσης, εξετάζει έναν ολόκληρο μήνα, δηλαδή από την 1η έως την τελευταία ημέρα ενός συγκεκριμένου μήνα.
Και εδώ τα πρόστιμα αθροίζονται και στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο ποσό που διαιρείται με το 500.

Πρόστιμα για παραβάσεις των κανόνων οδήγησης και χρόνου ανάπαυσης των άρθρων 6, 8 και 9:

Ως σημείο εκκίνησης, τα πρόστιμα για τα άρθρα 6, 8 και 9 υπολογίζονται ως εξής:

- Για τον οδηγό, το πρόστιμο ανέρχεται σε 100 δανικές κορώνες για κάθε ποσοστό υπέρβασης των κανόνων.

- Για την εταιρεία, το πρόστιμο καθορίζεται με βάση το διπλό
- 200 DKK για κάθε ποσοστό υπέρβασης των κανόνων.

 

Στη Δανία, έχουμε ένα όριο ασήμαντης σημασίας 5%.
Αυτό σημαίνει ότι παραβάσεις μεταξύ 0,1 - 5% δεν επιφέρουν πρόστιμο.

Τα πρόστιμα ξεκινούν από 500 DKK και στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο ποσό που διαιρείται με το 500. Αυτό σημαίνει ότι εάν ο οδηγός έχει μια παράβαση 8%, το πρόστιμο θα είναι 800 DKK και θα στρογγυλοποιείται προς τα πάνω σε 1000 DKK εάν ο οδηγός δεν έχει άλλες παραβάσεις. Εάν υπάρχουν πολλαπλές παραβάσεις, η στρογγυλοποίηση προς τα πάνω θα γίνει μόνο αφού αθροιστούν όλα τα πρόστιμα.

Η εταιρεία που απασχολεί τον οδηγό θα λάβει το διπλάσιο πρόστιμο - 2.000 δανικές κορώνες.

 

Κυρώσεις για παράβαση του άρθρου 7 (κανόνας διακοπής)

Το άρθρο 7 του κανονισμού οδήγησης και ανάπαυσης αφορά τη διάρκεια του ημερήσιου διαλείμματος και την κατανομή του.

Η παραβίαση του κανόνα του διαλείμματος συνεπάγεται πρόστιμο με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
  • Για τον οδηγό, ορίζεται ελάχιστο πρόστιμο 25 δανικών κορωνών για κάθε ποσοστιαία υπέρβαση.
  • Για τις επιχειρήσεις, έχει οριστεί πρόστιμο 50 δανικών κορωνών ανά ποσοστό υπέρβασης.
Τα πρόστιμα για παράβαση του άρθρου 7 ξεκινούν από 125 DKK για τον οδηγό, εάν προστεθούν σε άλλα πρόστιμα - εναλλακτικά στρογγυλοποιούνται μέχρι 500 DKK.
Για την εταιρεία, το ελάχιστο πρόστιμο είναι 250 DKK, εάν προστεθούν σε άλλα πρόστιμα - εναλλακτικά στρογγυλοποιούνται μέχρι 1000 DKK.
Η παράλειψη στοιχείων κατά τη διάρκεια επιθεώρησης της εταιρείας/ κλήσης από τον Οργανισμό Οδικής Ασφάλειας της Δανίας είναι το υψηλότερο πρόστιμο που μπορεί να σας επιβληθεί. Το κόστος είναι 3.000 DKK για τον οδηγό ανά ημέρα έλλειψης δεδομένων από την κάρτα οδηγού και 6.000 DKK για την εταιρεία ανά ημέρα.
Για την εταιρεία, το ίδιο ισχύει και για την έλλειψη δεδομένων σε ένα όχημα. 6000 δανικές κορώνες ανά ημέρα.

Αφαίρεση άδειας οδήγησης

Ο οδηγός ενός οχήματος στερείται υπό όρους της άδειας οδήγησης εάν το άρθρο 6, 8 ή 9 παραβιάζεται σε ποσοστό άνω του 40%.
Για παραβάσεις (ανεξαρτήτως μεγέθους) του άρθρου 7, δεν υπάρχει στέρηση άδειας οδήγησης. 

Ο οδηγός ενός οχήματος στερείται άνευ όρων της άδειας οδήγησης, εάν υπάρχουν πολλές παραβάσεις κατά τις οποίες οι κανονισμοί οδήγησης και ανάπαυσης έχουν παραβιαστεί σε ποσοστό άνω του 40% και οι παραβάσεις διαρκούν περισσότερο από μία εβδομάδα.

Εάν διαπιστωθούν 6 παραβάσεις άνω του 5% εντός περιόδου 3 ετών, η άδεια οδήγησης του οδηγού θα ανασταλεί.
Οι παραβάσεις μπορούν να διαπραχθούν την ίδια εβδομάδα ή σε διάστημα πολλών εβδομάδων.
Για παράδειγμα, εάν ένας οδηγός έχει 12 παραβάσεις εντός περιόδου 3 ετών (2×6 παραβάσεις), η άδεια οδήγησης θα ανασταλεί άνευ όρων.
Οι 6 παραβάσεις, μεμονωμένα, θα οδηγήσουν σε αναστολή της άδειας οδήγησης υπό όρους.

Υπολογίστε το λεπτό μέγεθος

Στο γράφημα μπορείτε να δείτε πόσο θα είναι το πρόστιμο αν οδηγήσετε περισσότερο από τις επιτρεπόμενες 4 ώρες και 30 λεπτά πριν από ένα διάλειμμα.
Στη Δανία, έχουμε ένα όριο de minimis 5%. Αυτό σημαίνει ότι δεν επιβάλλεται πρόστιμο για οδήγηση άνω των 4 ωρών και 43 λεπτών,
καθώς αυτό δίνει παράβαση 4,8%.
Ωστόσο, πρέπει να
γνωρίζετε ότι ο Οργανισμός Οδικής Ασφάλειας της Δανίας και η αστυνομία μπορούν ακόμη να επιβάλλουν πρόστιμα για μικρές παραβάσεις, εάν φαίνεται να υπάρχει κάποιο μοτίβο (συνήθως περισσότερες από 5 φορές σε ένα μήνα)

Υπολογιστής πρόστιμο ταχογράφου 45 ώρες ανάπαυσης την εβδομάδα

Στο παρακάτω γράφημα μπορείτε να δείτε το πρόστιμο για οδήγηση πάνω από τις επιτρεπόμενες 9 ώρες την ημέρα.
Αυτό υποθέτει ότι έχουν εξαντληθεί οι δύο ημέρες με 10 ώρες οδήγησης.
Όπως μπορείτε να δείτε, η οδήγηση 9 ωρών και 56 λεπτών θα οδηγήσει σε παράβαση 10,8% και πρόστιμο 1500 DKK(στρογγυλοποιημένο προς τα πάνω).
Λόγω του ορίου de minimis 5% στη Δανία, μπορείτε να οδηγήσετε 9 ώρες και 26 λεπτά και να έχετε παράβαση 4,8% χωρίς να λάβετε πρόστιμο κατά τον έλεγχο. Ωστόσο, τόσο η Αστυνομία όσο και ο Οργανισμός Οδικής Ασφάλειας της Δανίας μπορούν να επιβάλλουν πρόστιμα κάτω από το όριο de minimis για συνεχή δράση, όπως περισσότερες από 5 παραβάσεις στο όριο de minimis ή κάτω από αυτό.

Πρόστιμο αριθμομηχανή Οδήγηση & χρόνος ανάπαυσης

Επιτρέπεται η οδήγηση έως 56 ώρες την εβδομάδα (έως 90 ώρες συνολικά σε δύο συνεχόμενες εβδομάδες). Το γράφημα δείχνει, μεταξύ άλλων, ότι η οδήγηση 61 ωρών και 40 λεπτών σε μια εβδομάδα κοστίζει στον οδηγό πρόστιμο 1.500 DKK, το οποίο αποτελεί παράβαση 10%.

Υπολογισμός ποινής Ταχογράφος 56 ώρες

Η κανονική εβδομαδιαία ανάπαυση είναι 45 ώρες. Η μειωμένη εβδομαδιαία ανάπαυση είναι τουλάχιστον 24 ώρες. Αν υποθέσουμε ότι η μειωμένη ανάπαυση έχει εξαντληθεί, η ποινή για μια χαμένη κανονική εβδομαδιαία ανάπαυση μπορεί να φανεί παρακάτω. Για παράδειγμα. Για παράδειγμα, κοστίζει πρόστιμο 2000 DKK αν λάβετε μόνο 38 ώρες αντί για 45 ώρες, το οποίο αποτελεί παράβαση 15%.

Fine calculator Ταχογράφος 45 ώρες ανάπαυσης

Διαβάστε επίσης για το χρόνο εργασίας και τα πρόστιμα για ταχογράφους:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΤΕ ΜΑΖΊ ΜΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΉ ΠΡΟΣΦΟΡΆ

NEWSLETTER

Στην Tachografservice, είναι σημαντικό για εμάς να ενημερώνουμε τους πελάτες μας για τα νέα προϊόντα, τους κανονισμούς και τα γενικά νέα του κλάδου.

 

Ταυτόχρονα, θέλουμε οι πελάτες μας να λαμβάνουν πρώτοι προσφορές, προωθητικές ενέργειες, χρήσιμες συμβουλές και κόλπα για την καθημερινή ζωή και άλλες σχετικές ειδήσεις.