Raporty analityczne

Pomoc w raportach analitycznych

Po odczytaniu danych z kart kierowców i tachografów pojazdów, ręcznie lub automatycznie, otrzymasz e-mail z raportami analitycznymi załączonymi w postaci plików PDF.
Dzięki temu uzyskasz wizualny przegląd przebiegu jazdy kierowców i pojazdów w danym okresie.

 

W przypadku naruszenia przez kierowcę przepisów dotyczących czasu jazdy i odpoczynku w danym okresie, otrzymasz również raport o naruszeniu przepisów, zawierający charakter naruszenia, wartość procentową oraz możliwość podpisania przez kierowcę oświadczenia o samokontroli.

Po odczytaniu karty kierowcy otrzymasz następujące informacje:

Po odczytaniu pojazdu otrzymasz następujące informacje:

W serwisie TachoManagement możesz sprawdzić, ile będą Cię kosztować mandaty za naruszenie przepisów w danym okresie, wystawione przez policję lub duński zarząd dróg. 

Analiza raportów i przechowywanie danych z tachografów
Prowadzenie pojazdu bez karty kierowcy Tachograf

Raport: jazda bez karty kierowcy

Raz w miesiącu otrzymasz raport analityczny dotyczący"Prowadzenia pojazdu bez karty kierowcy w danym okresie".
Raport ten pokazuje, kiedy, jak długo i w jakim pojeździe nie była włożona karta kierowcy do tachografu. Czyli:

Numer rejestracyjny pojazdu
Czas włożenia (Początek jazdy)

Czas wyjęcia (Koniec jazdy)

Czas jazdy bez karty kierowcy

Raport łączy wszystkie pojazdy firmy w jednym raporcie i wyszczególnia przejazdy według czasu ich trwania.

Oczywiście nie otrzymasz tego raportu, jeśli nie prowadziłeś pojazdu bez karty kierowcy.

Dzięki temu raportowi masz możliwość proaktywnego działania i wykrywania jazdy bez karty kierowcy, zanim będzie za późno.

UWAGA: Wszystkie przejazdy krótsze niż 2 minuty nie pojawią się w raporcie.

W przypadku jazdy OUT również nie pojawi się ona w raporcie, ponieważ jest to zgodne z prawem.

Podręcznik kierowcy - Kierowca

Poniżej znajduje się wyjaśnienie pojęć zawartych w podręczniku kierowców:

 • Czas trwania:
  Wyświetla dzienny czas pracy. W przypadku czasu prowadzenia pojazdu powyżej 10 godzin pole jest oznaczone na czerwono.
 • Okresy odpoczynku:
  Wyświetla dzienny okres odpoczynku. W czasie odpoczynku krótszym niż 9 godzin pole jest oznaczone na czerwono.
 • Czas jazdy/przerwa 4,30h:
  Jeśli 45-minutowe (lub 15 + 30 minutowe) przerwy nie są przestrzegane, przekroczone minuty jazdy zostaną wyświetlone w polu "Czas jazdy 4,30h", natomiast liczba minut przerwy (mniej niż 45 minut) zostanie wyświetlona w polu "Przerwa 4,30h".
  Jeśli przerwy zostaną spełnione, pole będzie puste/00,00.
 • Prawidłowe przerwanie:
  Przycisk funkcyjny na tachografie, który przedstawia kwadrat z ukośnikiem, jest używany na przykład w przypadku pracy wieloosobowej, gdy karta kierowcy znajduje się w gnieździe 2.
 • Inne prace:
  Czas, w którym tachograf jest ustawiony na symbol "skrzyżowane młotki".
  "Inna praca" oznacza pracę wykonywaną poza pojazdem.
 • Przejechane kilometry:
  Łączna liczba kilometrów przejechanych w ciągu dnia.
 • Numer rejestracyjny:
  Pojazd, którym jechał kierowca.
 • Na zewnątrz:
  Jeśli podczas jazdy tachograf był włączony w trybie OUT (zwolniony z jazdy), w tym miejscu zostanie wyświetlona liczba minut.

Po zalogowaniu się do systemu TachoManagement możesz sprawdzić, ile będzie kosztować mandat za naruszenie przepisów od policji ds. ruchu drogowego.  

 

Zaloguj się TUTAJ

 

Podręcznik kierowcy analiza i przechowanie danych z tachografu
Podręcznik kierowcy Tachograf

Podręcznik kierowcy - pojazd

  • Czas wprowadzenia:
   Data i godzina rozpoczęcia jazdy.
  • Czas wyciągnięcia:
   Data i godzina zakończenia jazdy.
  • Czytnik:
   Pokazuje, czy karta kierowcy znajdowała się w szczelinie czytnika1 czy szczelinie czytnika2 tachografu.
  • Numer karty:
   Numer karty kierowcy.
  • Kierowca:
   Pełne imię i nazwisko kierowcy.
  • Przebieg przy starcie:
   Licznik kilometrów pojazdu na początku podróży.
  • Przebieg na końcu:
   Licznik kilometrów pojazdu na końcu podróży.
  • Różnica kilometrów:
   Długość jazdy w kilometrach.
  • Czas trwania:
   Ile minut trwała jazda.
  • Tryb OUT:
   Ile minut jazdy odbyło się w trybie OUT (zwolniony z jazdy). Jeśli nie, to pole jest puste/-.

Raport o naruszeniu przepisów

Na ilustracji obok przedstawiono kolory i symbole występujące w raporcie o naruszeniu przepisów.

 • Czerwony/żółty/zielony:
  Liczba godzin pracy/jazdy w ciągu tygodnia jest wyświetlana w kolorze zielonym, żółtym lub czerwonym, w zależności od tego, czy liczba godzin jazdy jest dostosowana, czy zbyt duża.
  (Maksymalnie 56 godzin tygodniowo i 90 godzin w ciągu dwóch kolejnych tygodni).
 • Okresy odpoczynku:
  Symbol łóżka na szarym tle. 
 • Prawidłowe rozłączenie:
  Symbol żółtego kwadratu z ukośnikiem.
 • Inne prace:
  Symbol dwóch skrzyżowanych młotków na różowym tle 
 • Czas trwa:
   Symbol kierownicy na czerwonym tle.
 • Żółty dzwonek:
  Pojawia się w raporcie naruszenia przepisów za dany dzień, jeśli pojazd był prowadzony na trasie objętej zwolnieniem (OUT) lub gdy było korzystane z promu. 
 • Kierownica + czerwona linia, która wykracza poza dwa czarne paski:
  Pojawia się na raporcie o naruszeniu przepisów za dany dzień, jeśli dzienny czas prowadzenia pojazdu zostanie wydłużony do 9-10 godzin. (legalne 2 razy w tygodniu)
 • Łóżko + czerwona linia między dwoma czarnymi paskami
  Jest symbolem skróconego odpoczynku dobowego, gdy w danym dniu wykorzystano mniej niż 11 godzin odpoczynku, tj. od 9 do 11 godzin. (legalne 3 razy w tygodniu)
 • Łóżko + czerwona linia między trzema czarnymi paskami
  Jest symbolem skróconego odpoczynku tygodniowego, w przypadku gdy wykorzystałeś mniej niż 45 godzin odpoczynku tygodniowego, tj. od 24 do 45 godzin (legalnie co dwa tygodnie - jednak wymagane jest to "uoprządkować").
Raporty analityczne automatyczne pobieranie danych z tachografu
Raport z analizy i przechowywania danych z tachografów

Raport o naruszeniu przepisów - przykład

 

 •  
Na rysunku obok pokazano przykład naruszenia prawa.
W tym miejscu widać dwie linie, co oznacza, że doszło do dwóch naruszeń przepisów.
Tekst pod linią graficzną z kolorami informuje o tym, kiedy doszło do naruszenia, jakiego rodzaju jest to naruszenie oraz jaki jest jego procent.
Np. Przekroczenie ciągłego czasu jazdy: Zasada 04.30 Wartość 04.42 Różnica 00.12 – Naruszenie: 4.44%
W tym przypadku kierowca jechał o 12 minut dłużej niż powinien (4 godziny 42 minuty),  zanim zrobił przerwę.

Powyżej naruszenia widoczna jest szara linia. Wskazuje, od kiedy (czas) i do kiedy nastąpiło naruszenie.
4 symbole po prawej stronie (czerwony, różowy, żółty, szary) pokazują, ile czasu spędzono na prowadzeniu pojazdu, wykonywaniu innej pracy, ważnych przerw i odpoczynku w ciągu dnia. Czas ten wynosi do 24 godzin.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, ABY UZYSKAĆ NIEWIĄŻĄCĄ OFERTĘ

BIULETYN INFORMACYJNY

W Tachografservice ważne jest dla nas, aby nasi klienci byli na bieżąco informowani o nowych produktach, przepisach i ogólnych wiadomościach z branży.

 

Jednocześnie chcielibyśmy zaoferować naszym klientom, aby jako pierwsi otrzymywali oferty, promocje, wskazówki przydatne w życiu codziennym, a także inne istotne wiadomości.